Índex temàtic dels Evangelis

   1. 20180212 – Jaume 1,1-11
   2. 20180213 – Jaume 1,12-18

Índex de L’Evangeli segons Mateu
Índex de L’Evangeli segons Marc
Índex de L’Evangeli segons Lluc
Índex de L’Evangeli segons Joan

L’índex temàtic segueix prioritàriament la seqüència narrativa de l’Evangeli segons sant Mateu.

Pròleg de Joan

   1. 20160103 – Jn 1,1-18
   2. 20161225 – Jn 1,1-18
   3. 20161231 – Jn 1,1-18
   4. 20171225 – Jn 1,1-18
   5. 20181225 – Jn 1,1-18
   6. 20191225 – Jn 1,1-18
   7. 20211225 – Jn 1,1-18
   8. 20200105 – Jn 1,1-18
   9. 20210103 – Jn 1,1-18
   10. 20220102 – Jn 1,1-18
   11. 20171217 – Jn 1,6-8.19
   12. 20201213 – Jn 1,6-8.19-28
   13. 20170102 – Jn 1,19-28

Anunci del Naixement de Joan Baptista

   1. 20190127 – Lc 1,1-4;4,14-21
   2. 20220123 – Lc 1,1-4;4,14-21
   3. 20161219 – Lc 1,5-25

Anunci del Naixement de Jesús

   1. 20151208 – Lc 1,26-38
   2. 20161208 – Lc 1,26-38
   3. 20161220 – Lc 1,26-38
   4. 20170325 – Lc 1,26-38
   5. 20171208 – Lc 1,26-38
   6. 20171224 – Lc 1,26-38
   7. 20181208 – Lc 1,26-38
   8. 20201208 – Lc 1,26-38
   9. 20201220 – Lc 1,26-38

Maria visita Elisabet i Càntic de Maria

   1. 20161221 – Lc 1,39-45
   2. 20181223 – Lc 1,39-45
   3. 20191221 – Lc 1,39-45
   4. 20211219 – Lc 1,39-45
   5. 20160815 – Lc 1,39-56
   6. 20170531 – Lc 1,39-56
   7. 20170815 – Lc 1,39-56
   8. 20180815 – Lc 1,39-56
   9. 20190815 – Lc 1,39-56
   10. 20200427 – Lc 1,39-56
   11. 20200815 – Lc 1,39-56
   12. 20210815 – Lc 1,39-56
   13. 20211208 – Lc 1,39-56
   14. 20161222 – Lc 1,46-56

Naixement i circumcisió de Joan Baptista

   1. 20161223 – Lc 1,57-66

Creixença de Joan Baptista

   1. 20170624 – Lc 1,57-66-80
   2. 20180624 – Lc 1,57-66-80

Genealogia de Jesús

   1. 20161217 – Mt 1,1-17
   2. 20181217 – Mt 1,1-17
   3. 20170908 – Mt 1,1-25

Naixement de Jesús

   1. 20131218 – Mt 1,18-24
   2. 20141218 – Mt 1,18-24
   3. 20151218 – Mt 1,18-24
   4. 20161218 – Mt 1,18-24
   5. 20170320 – Mt-1-16-18-21.24a
   6. 20190319 – Mt 1,16.18.21.24a
   7. 20171218 – Mt 1,18-24
   8. 20181218 – Mt 1,18-24
   9. 20191222 – Mt 1,18 – 24
   10. 20201218 – Mt 1,18-24

Càntic de Zacaries

   1. 20161224 – Lc 1,67-79

Naixement i circumcisió de Jesús

   1. 20160101 – Lc 2,16-21
   2. 20170101 – Lc 2,16-21
   3. 20180101 – Lc 2,16-21
   4. 20190101 – Lc 2,16-21
   5. 20200101 – Lc 2,16-21
   6. 20220101 – Lc 2,16-21
   7. 20170202 – Lc 2,22-40
   8. 20200202 – Lc 2,22-40
   9. 20201227 – Lc 2,22-40

Visita d’uns savis

   1. 20160106 – Mt 2,1-12
   2. 20170106 – Mt 2,1-12
   3. 20180106 – Mt 2,1-12
   4. 20220106 – Mt 2,1-12
   5. 20200106 – Mt 2,1-12
   6. 20210106 – Mt 2,1-12

Fugida a Egipte

   1. 20161228 – Mt 2,13-18

Matança dels infants de Betlem – Retorn d’Egipte

   1. 20161230 – Mt 2,13-15.19-23
   2. 20191229 – Mt 2,13-15.19-23

Presentació de l’infant Jesús al temple

   1. 20161229 – Lc 2,22-35
   2. 20171231 – Lc 2,22-40
   3. 20171230 – Lc 2,36-40
   4. 20191230 – Lc 2,36-40

A l’edat de dotze anys, Jesús va al temple

   1. 20151227 – Lc 2,41-52
   2. 20180609 – Lc 2,41-51
   3. 20181230 – Lc 2,41-52
   4. 20211226 – Lc 2,41-52

Predicació de Joan Baptista

   1. 20151206 – Lc 3,1-6
   2. 20181209 – Lc 3,1-6   
   3. 20211205 – Lc 3,1-6  
   4. 20151213 – Lc 3,10-18
   5. 20181216 – Lc 3,10-18
   6. 20211212 – Lc 3, 10-18
   7. 20160110 – Lc 3,15-16.21-22
   8. 20190113 – Lc 3,15-16.21-22
   9. 20220109 – Lc 3,15-16.21-22
   10. 20161204 – Mt 3,1-12
   11. 20171210 – Mc 1,1-8
   12. 20201206 – Mc 1,1-8
   13. 20180107 – Mc 1,7-11
   14. 20210110 – Mc 1,7-11

Testimoni de Joan Baptista

   1. 20170102 – Jn 1,19-28

Baptisme de Jesús

   1. 20170108 – Mt 3,13-17
   2. 20200112 – Mt 3,13-17

Temptacions de Jesús

   1. 20170305 – Mt 4,1-11
   2. 20200301 – Mt 4,1-11
   3. 20160214 – Lc 4,1-13
   4. 20190310 – Lc 4,1-13

Inici de la predicació a Galilea

   1. 20170107 – Mt 4,12-17.23-25
   2. 20170122 – Mt 4,12-23
   3. 20200126 – Mt 4,12-23
   4. 20170109 – Mc 1,14-20
   5. 20180121 – Mc 1,14-20
   6. 20210124 – Mc 1,14-20
   7. 20190110 – Lc 4,14-22a
   8. 20190127 – Lc 1,1-4;4,14-21

Jesús la sinagoga Natzaret

   1. 20160131 – Lc 4,21-30
   2. 20190203 – Lc 4,21-30
   3. 20170904 – Lc 4,16-30
   4. 20180305 – Lc 4,24-30

Crida dels primers deixebles

   1. 20160207 – Lc 5,1-11
   2. 20170907 – Lc 5,1-11
   3. 20190210 – Lc 5,1-11
   4. 20161130 – Mt 4,18-22
   5. 20181130 – Mt 4,18-22
   6. 20180218 – Mc 1,12-15
   7. 20210221 – Mc 1,12-15

Primers deixebles

   1. 20150118 – Jn 1,35-42
   2. 20170103 – Jn 1,29-34
   3. 20170115 – Jn 1,29-34
   4. 20200119 – Jn 1,29-34
   5. 20170104 – Jn 1,35-42
   6. 20180114 – Jn 1,35-42
   7. 20170105 – Jn 1,43-51
   8. 20170115 – Jn 1,29-34
   9. 20170824 – Jn 1,45-51
   10. 20170929 – Jn 1,47-51

Les noces de Canà

   1. 20160117 – Jn 2,1-12
   2. 20190120 – Jn 2,1-12
   3. 20220116 – Jn 2,1-12

Jesús les multituds

   1. 20161028 – Lc 6,12-19
   2. 20170912 – Lc 6,12-19
   3. 20171028 – Lc 6,12-19

Les Benaurances i malaurances

   1. 20161101 – Mt 5,1-12a
   2. 20181101 – Mt 5,1-12a
   3. 20201101 – Mt 5,1-12a
   4. 20170129 – Mt 5,1-12
   5. 20170612 – Mt 5,1-12
   6. 20170913 – Lc 6,20-26
   7. 20190217 – Lc 6,17.20-26

La llàntia sota el gerro

   1. 20170925 – Lc 8,16-18
   2. 20190923 – Lc 8,16-18

Sal de la terra i llum del món

   1. 20170205 – Mt 5,13-16
   2. 20170613 – Mt 5,13-16
   3. 20200209 – Mt 5,13-16

Jesús i la Llei-L’homicidi-L’adulteri-El divorci- Els Jnraments

   1. 20170212 – Mt 5,17-37
   2. 20200216 – Mt 5,17-37
   3. 20170310 – Mt 5,20-26
   4. 20170322 – Mt 5,17-19
   5. 20170614 – Mt 5,17-19
   6. 20200318 – Mt 5,17-19
   7. 20170615 – Mt 5,20-26
   8. 20170616 – Mt 5,27-32
   9. 20170617 – Mt 5,33-37

La venjança

   1. 20170619 – Mt 5,38-42
   2. 20180618 – Mt 5,38-42

Estimar els enemics

   1. 20170219 – Mt 5,38-48
   2. 20200223 – Mt 5,38-48
   3. 20210923 – Mt 5,38-48
   4. 20170311 – Mt 5,43-48
   5. 20170620 – Mt 5,43-48
   6. 20190618 – Mt 5,43-48
   7. 20180913 – Lc 6,27-38
   8. 20190224 – Lc 6,27-38
   9. 20170313 – Lc 6,36-38

Necessitat de convertir-se – Paràbola de la figuera estèril

   1. 20160228 – Lc 13,1-9
   2. 20181027 – Lc 13,1-9
   3. 20190324 – Lc 13,1-9  

Guarició d’una dona en dissabte

   1. 20161024 – Lc 13,10-17
   2. 20171030 – Lc 13,10-17

Paràbola del ric i Llàtzer

   1. 20160925 – Lc 16,19-31
   2. 20170316 – Lc 16,19-31
   3. 20190321 – Lc 16,19-31
   4. 20190929 – Lc 16,19-31

Ensenyaments als deixebles

   1. 20161107 – Lc 17,1-6
   2. 20171113 – Lc 17,1-6
   3. 20161108 – Lc 17,7-10
   4. 20171114 – Lc 17,7-10
   5. 20191006 – Lc 17,5-10

Purificació dels deu leprosos

   1. 20161009 – Lc 17,11-19
   2. 20171115 – Lc 17,11-19
   3. 20191013 – Lc 17,11-19

La vinguda del Regne

   1. 20161110 – Lc 17,20-25
   2. 20171116 – Lc 17,20-25
   3. 20161111 – Lc 17,26-37
   4. 20171117 – Lc 17,26-37

Paràbola del Jntge i la vídua

   1. 20161016 – Lc 18,1-8
   2. 20161112 – Lc 18,1-8
   3. 20171118 – Lc 18,1-8
   4. 20191020 – Lc 18,1-8

Paràbola del fariseu i el publicà

   1. 20161023 – Lc 18,9-14
   2. 20180310 – Lc 18,9-14

L’almoina-La pregària-El dejnni

   1. 20140618 – Mt 6,1-6.16-18
   2. 20150218 – Mt 6,1-6.16-18
   3. 20170301 – Mt 6,1-6.16-18
   4. 20170621 – Mt 6,1-6.16-18
   5. 20150618 – Mt 6,7-15
   6. 20170307 – Mt 6,7-15
   7. 20170622 – Mt 6,7-15
   8. 20200618 – Mt 6,7-15

La pregària dels deixebles

   1. 20160724 – Lc 11,1-13
   2. 20190728 – Lc 11,1-13
   3. 20171011 – Lc 11,1-4
   4. 20181011 – Lc 11,5-13

Un tresor en el cel. El llum del cos

   1. 20180622 – Mt 6,19-23
   2. 20210618 – Mt 6,19-23

Déu i el diner. Confiança i neguit

   1. 20160618 – Mt 6,24-34
   2. 20170226 – Mt 6,24-34
   3. 20180623 – Mt 6,24-34

No Jndicar els altres

   1. 20190303 – Lc 6,39-45
   2. 20170313 – Lc 6,36-38
   3. 20190318 – Lc 6,36-38

Demanar, cercar, trucar- Els dos camins

   1. 20160218 – Mt 7,7-12
   2. 20170309 – Mt 7,7-12
   3. 20170626 – Mt 7,1-15
   4. 20170627 – Mt 7,6.12-14
   5. 20171005 – Mt 7,7-11
   6. 20190913 – Lc 6,39-42

L’arbre i els seus fruits

   1. 20170628 – Mt 7,15-20
   2. 20170916 – Lc 6,43-49

Dir i fer-Les dues cases-L’autoritat de Jesús

   1. 20171207 – Mt 7,21.24-27
   2. 20180628 – Mt 7,21-29

Acusacions contra els fariseus i els mestres de la Llei

   1. 20161011 – Lc 11,37-41
   2. 20181017 – Lc 11,42-46
   3. 20161013 – Lc 11,47-54

Resurrecció del fill d’una vídua de Naïm

   1. 20170919 – Lc 7,11-17
   2. 20180918 – Lc 7,11-17

L’Autoritat del Fill

   1. 20150318 – Jn 5,17-30
   2. 20170329 – Jn 5,17-30

El testimoni a favor de Jesús

   1. 20161216 – Jn 5,33-36
   2. 20170330 – Jn 5,31-47
   3. 20210318 – Jn 5,31-47

Guarició d’un home posseït d’un esperit maligne

   1. 20170110 – Mc 1,21-28
   2. 20180128 – Mc 1,21-28
   3. 20210131 – Mc 1,21-28
   4. 20170905 – Lc 4,31-37

Jesús predica per tot Galilea

   1. 20170111 – Mc 1,29-39
   2. 20180204 – Mc 1,29-39
   3. 20210207 – Mc 1,29-39

Guarició d’un leprós

   1. 20170630 – Mt 8,1-4
   2. 20170112 – Mc 1,40-45
   3. 20180211 – Mc 1,40.45
   4. 20210214 – Mc 1,40-45
   5. 20190111 – Lc 5,12-16

Guarició del criat d’un centurió-Guarició de la sogra de Pere i d’altres malalts

   1. 20161128 – Mt 8,5-11
   2. 20181203 – Mt 8,5-11
   3. 20170701 – Mt 8,5-17
   4. 20170918 – Lc 7,1-10

Seguir Jesús

   1. 20180702 – Mt 8,18-22
   2. 20171004 – Lc 9,57-62
   3. 20181003 – Lc 9,57-62
   4. 20190630 – Lc 9,51-62

Guarició d’un home de la piscina de Betzata

   1. 20170328 – Jn 5,1-3.5-16

La guarició del fill del funcionari reial

   1. 20170327 – Jn 4,43-54

Missió dels setanta-dos deixebles

   1. 20131018 – Lc 10,1-9
   2. 20141018 – Lc 10,1-9
   3. 20161018 – Lc 10,1-9
   4. 20170214 – Lc 10,1-9
   5. 20171018 – Lc 10,1-9
   6. 20181018 – Lc 10,1-9 
   7. 20191018 – Lc 10,1-9
   8. 20181004 – Lc 10,1-12
   9. 20190707 – Lc 10,1-12.17-20

Una gran gentada vora el llac

   1. 20170119 – Mc 3,7-12
   2. 20180118 – Mc 3,7-12

La llàntia sota el gerro

   1. 20170126 – Mc 4,21-25
   2. 20170925 – Lc 8,16-18

Paràbola de la llavor que creix tota sola

   1. 20170127 – Mc 4,26-34
   2. 20180617 – Mc 4,26-34
   3. 20210613 – Mc 4,26-34

Aixoplugar de la sogra de Simó i d’altres malalts

   1. 20170906 – Lc 4,38-44

La tempesta calmada

   1. 20170128 – Mc 4,35-41
   2. 20210620 – Mc 4,35-41
   3. 20170704 – Mt 8,23-27

Guarició de dos endimoniats a Gàdara o Gerasa

   1. 20170130 – Mc 5,1-20
   2. 20170705 – Mt 8,28-34

Guarició d’un paralític

   1. 20170706 – Mt 9,1-8
   2. 20161205 – Lc 5,17-26
   3. 20181210 – Lc 5,17-26
   4. 20170113 – Mc 2,1-12
   5. 20190118 – Mc 2,1-12

Jesús crida Mateu, el publicà

   1. 20140118 – Mc 2,13-17
   2. 20170114 – Mc 2,13-17
   3. 20200118 – Mc 2,13-17
   4. 20170304 – Lc 5,27-32
   5. 20170707 – Mt 9,9-13
   6. 20170921 – Mt 9,9-13

Discussió sobre el dejnni

   1. 20160118 – Mc 2,18-22
   2. 20170116 – Mc 2,18-22
   3. 20210118 – Mc 2,18-22
   4. 20170303 – Mt 9,14-15
   5. 20190308 – Mt 9,14-15
   6. 20170708 – Mt 9,14-17
   7. 20180907 – Lc 5,33-39
   8. 20190906 – Lc 5,33-39

Guarició d’una dona amb hemorràgies. Una noia, retornada a la vida

   1. 20170131 – Mc 5,21-43
   2. 20180701 – Mc 5,21-43
   3. 20210627 – Mc 5,21-43
   4. 20170710 – Mt 9,18-26

Guarició de dos cecs

   1. 20161202 – Mt 9,27-31
   2. 20181207 – Mt 9,27-31

Guarició d’un mut endimoniat-Jesús és compadeix de les multituds

   1. 20170711 – Mt 9,32-38
   2. 20171209 – Mt 9,35-10,1.6-8

Elecció dels Dotze

   1. 20170120 – Mc 3,13-19
   2. 20170712 – Mt 10,1-7
   3. 20170912 – Lc 6,12-19

Missió dels Dotze

   1. 20180201 – Mc 6,7-13
   2. 20180715 – Mc 6,7-13
   3. 20210711 – Mc 6,7-13

Instruccions dels Dotze

   1. 20170713 – Mt 10,7-15
   2. 20170927 – Lc 9,1-6

Persecucions dels enviats

   1. 20161226 – Mt 10,17-22
   2. 20170714 – Mt 10,16-23
   3. 20171226 – Mt 10,17-22
   4. 20201226 – Mt 10,17-22

Invitació a la confianza-Reconèixer Jesucrist davant els homes

   1. 20161014 – Lc 12,1-7
   2. 20170715 – Mt 10,24-33
   3. 20170625 – Mt 10,26-33
   4. 20200621 – Mt 10,26-33

Paràbola del ric insensat

   1. 20160731 – Lc 12,13-21
   2. 20161017 – Lc 12,13-21
   3. 20171023 – Lc 12,13-21
   4. 20190804 – Lc-12-13-21
   5. 20191021 – Lc 12,13-21

Invitació a vetllar

   1. 20160807 – Lc 12,32-48
   2. 20190811 – Lc 12,32-48
   3. 20171024 – Lc 12,35-38
   4. 20161019 – Lc 12,39-48
   5. 20171025 – Lc 12,39-48

Jesús, motiu de divisió

   1. 20170717 – Mt 10,34-11,1
   2. 20160814 – Lc 12,49-53
   3. 20161020 – Lc 12,49-53
   4. 20171026 – Lc 12,49-53
   5. 20191024 – Lc 12,49-53
   6. 20190818 – Lc 12,49-57
   7. 20190818 – Lc 12,49-57 Estel

Disposicions dels seguidors de Jesús-Acollir els enviats de Jesús

   1. 20170702 – Mt 10,37-42
   2. 20200628 – Mt 10,37-42

Activitat de Jesús- Els enviats de Joan Baptista

   1. 20161211 – Mt 11, 2-11
   2. 20130918 – Lc 7,31-35
   3. 20161209 – Mt 11,13-19
   4. 20161214 – Lc 7,19-23
   5. 20161215 – Lc 7,24-30
   6. 20170920 – Lc 7,31-35
   7. 20190918 – Lc 7,31-35
   8. 20171214 – Mt 11,11-15
   9. 20171215 – Mt 11,16-19

Jesús i Nicodem

   1. 20180410 – Jn 3,7b-15
   2. 20170914 – Jn 3,13-17
   3. 20180311 – Jn 3,14-21

Jesús i Joan Baptista

   1. 20190112 – Jn 3,22-30
   2. 20170427 – Jn 3,31-36

Jesús i la samaritana

   1. 20170319 – Jn 4,5-42

Jesús perdona una pecadora

   1. 20140918 – Lc 7,36-50
   2. 20180920 – Lc 7,36-50

Algunes dones acompanyen Jesús

   1. 20150918 – Lc 8,1-3
   2. 20170922 – Lc 8,1-3
   3. 20190920 – Lc 8,1-3
   4. 20200918 – Lc 8,1-3
   5. 20210917 – Lc 8,1-3

Les poblacions galilees que no s’han convertit

   1. 20170718 – Mt 11,20-24
   2. 20171006 – Lc 10,13-16

Retorn dels setenta-dos de la missió

   1. 20171007 – Lc 10,17-24

Pregària de Jesús

   1. 20161129 – Lc 10,21-24
   2. 20170719 – Mt 11,25-27
   3. 20180718 – Mt 11,25-27 
   4. 20170623 – Mt 11,25-30
   5. 20170709 – Mt 11,25-30
   6. 20171102 – Mt 11,25-30
   7. 20200705 – Mt 11,25-30
   8. 20161207 – Mt 11,28-30
   9. 20170720 – Mt 11,28-30
   10. 20181212 – Mt 11,28-30
   11. 20190718 – Mt 11,28-30

Paràbola del bon samarità

   1. 20171009 – Lc 10,25-37
   2. 20181008 – Lc 10,25-37
   3. 20190714 – Lc 10,25-37

Marta i Maria

   1. 20170729 – Lc 10,38-42
   2. 20171010 – Lc 10,38-42
   3. 20190721 – Lc 10,38-42

Les espigues arrencades en dissabte

   1. 20140718 – Mt 12,1-8
   2. 20170721 – Mt 12,1-8
   3. 20180720 – Mt 12,1-8
   4. 20190719 – Mt 12,1-8
   5. 20170117 – Mc 2,23-28
   6. 20170909 – Lc 6,1-5

Un home curat en dissabte

   1. 20170118 – Mc 3, 1-6
   2. 20180117 – Mc 3,1-6
   3. 20190123 – Mc 3,1-6
   4. 20170911 – Lc 6,6-11

Jesús, el servent escollit

   1. 20150718 – Mt 12,14-21
   2. 20180721 – Mt 12,14-21
   3. 20200718 – Mt 12,14-21

Jesús i Beelzebul

   1. 20170121 – Mc 3,20-21
   2. 20170123 – Mc 3,22-30
   3. 20170323 – Lc 11,14-23
   4. 20180308 – Lc 11,14-28
   5. 20171013 – Lc 11,15-26
   6. 20180610 – Mc 3,20-35

La veritable felicitat

   1. 20161012 – Lc 11,27-28
   2. 20171012 – Lc 11,27-28
   3. 20171014 – Lc 11,27-28

El senyal de Jonàs

   1. 20160718 – Mt 12,38-42
   2. 20161010 – Lc 11,29-32
   3. 20170308 – Lc 11,29-32
   4. 20170724 – Mt 12,38-42
   5. 20171016 – Lc 11,29-32

La mare i els germans de Jesús

   1. 20170124 – Mc 3,31-35
   2. 20170926 – Lc 8,19-21
   3. 20180724 – Mt 12,46-50

Paràbola del sembrador- El perquè de les paràboles

   1. 20170726 – Mt 13,1-9
   2. 20170716 – Mt 13,1-23
   3. 20200712 – Mt 13,1-23
   4. 20170923 – Lc 8,4-15
   5. 20170727 – Mt 13,10-17
   6. 20180124 – Mc 4,1-20

Explicació de la paràbola del sembrador

   1. 20170728 – Mt 13,18-23
   2. 20180727 – Mt 13,18-23

Paràbola del blat i el jnll

   1. 20180728 – Mt 13,24-30
   2. 20170723 – Mt 13,24-43
   3. 20200719 – Mt 13,24-43

Paràbola del gra de mostaza-Paràbola del llevat-El perquè de les paràboles

   1. 20161025 – Lc 13,18-21
   2. 20170731 – Mt 13,31-35
   3. 20171031 – Lc 13,18-21

L’entrada al Regne de Déu

   1. 20160821 – Lc 13,22-30
   2. 20161026 – Lc 13,22-30
   3. 20190825 – Lc 13,22-30

Explicació de la paràbola del blat i el jnll

   1. 20170801 – Mt 13,36-43

Paràbola del tresor amagat-Paràbola de la perla

   1. 20170802 – Mt 13,44-46

Paràbola de la xarxa-Coses noves i coses velles

   1. 20170730 – Mt 13,44-52
   2. 20200726 – Mt 13,44-52
   3. 20170803 – Mt 13,47-53
   4. 20180802 – Mt 13,47-53

Jesús, rebutjat en el seu poble

   1. 20170201 – Mc 6,1-6
   2. 20180708 – Mc 6,1-6
   3. 20210704 – Mc 6,1-6
   4. 20170804 – Mt 13,54-58

Herodes vol veure Jesús

   1. 20170928 – Lc 9,7-9
   2. 20190926 – Lc 9,7-9

Mort de Joan Baptista

   1. 20170203 – Mc 6,14-29
   2. 20170829 – Mc 6,17-29
   3. 20180829 – Mc 6,17-29
   4. 20170805 – Mt 14,1-12

Primera multiplicació dels pans

   1. 20170204 – Mc 6,30-34
   2. 20180722 – Mc 6,30-34
   3. 20210718 – Mc 6,30-34
   4. 20190108 – Mc 6,34-44
   5. 20190109 – Mc 6,45-52
   6. 20170428 – Jn 6,1-15
   7. 20170807 – Mt 14,13-21
   8. 20200802 – Mt 14,13-21
   9. 20190623 – Lc 9,11b-17

Jesús camina sobre l’aigua

   1. 20150418 – Jn 6,16-21
   2. 20151118 – Mt 14,22-33
   3. 20161118 – Mt 14,22-33
   4. 20170813 – Mt 14,22-33
   5. 20200809 – Mt 14,22-33
   6. 20170808 – Mt 14,22-36
   7. 20170429 – Jn 6,16-21

Jesús, el pa de vida

   1. 20170501 – Jn 6,22-29
   2. 20180805 – Jn 6,24-35
   3. 20210801 – Jn-6-24-35
   4. 20170502 – Jn 6,30-35
   5. 20180812 – Jn 6,41-51
   6. 20170504 – Jn 6,44-51
   7. 20170505 – Jn 6,52-59
   8. 20170618 – Jn 6,51-58
   9. 20180819 – Jn 6,51-58
   10. 20200614 – Jn 6,51-58

Reaccions dels deixebles

   1. 20170506 – Jn 6,60-69
   2. 20180826 – Jn 6,60-69

Incredulitat dels germans de Jesús

   1. 20170331 – Jn 7,1-2.10.14.25-30

Incredulitat de les autoritat Jneves

   1. 20170401 – Jn 7,40-53

La dona adúltera

   1. 20160313 – Jn 8,1-11
   2. 20170403 – Jn 8,1-11
   3. 20190407 – Jn 8,1-11

Jesús, la llum del món

   1. 20190408 – Jn 8,12-20

Jesús, l’enviat del Pare

   1. 20170404 – Jn 8-21-30

Jesús i Abraham

   1. 20170405 – Jn 8,31-42
   2. 20170406 – Jn 8,51-59

La ceguesa incurable

   1. 20170326 – Jn 9,1-41

La paràbola del pastor

   1. 20160418 – Jn 10,1-10
   2. 20170507 – Jn 10,1-10
   3. 20190513 – Jn 10,1-10
   4. 20200503 – Jn 10,1-10
   5. 20170508 – Jn 10,11-18
   6. 20210425 – Jn 10,11-18

Jesús i el Pare

   1. 20160318 – Jn 10,31-42
   2. 20160417 – Jn 10,27-30
   3. 20190512 – Jn 10,27-30
   4. 20170407 – Jn 10,31-42
   5. 20170509 – Jn 10,22-30

La mort fins a resurrecció de Llàtzer

   1. 20170402 – Jn 11,1-45
   2. 20200329 – Jn 11,1-45

Jesús és la resurrecció i la vida

   1. 20190729 – Jn 11,19-27

Decisió de matar Jesús

   1. 20170408 – Jn 11,45-56

Unció de Jesús a Betània

   1. 20170410 – Jn 12,1-11

Guarició de malalts a Genesaret

   1. 20170206 – Mc 6,53-56

La tradició dels antics

   1. 20170207 – Mc 7,1-13
   2. 20180902 – Mc 7,1-8a.14-15.21-23
   3. 20210829 – Mc 7,1-8a.14-15.21-23
   4. 20170208 – Mc 7,14-23

Guarició de la filla d’una cananea

   1. 20170209 – Mc 7,24-30
   2. 20170820 – Mt 15,21-28
   3. 20180808 – Mt 15,21-28
   4. 20200816 – Mt 15,21-28

Discernir el temps present

   1. 20171027 – Lc 12,54-59

Guarició d’un sord-mut

   1. 20170210 – Mc 7,31-37
   2. 20180909 – Mc 7,31-37
   3. 20210905 – Mc 7,31-37

Guarició de molts malalts i segona multiplicació dels pans

   1. 20170211 – Mc 8,1-10
   2. 20171206 – Mt 15,29-37

Petició d’un senyal

   1. 20190218 – Mc 8,11-13

El llevat i els pans

   1. 20140218 – Mc 8,14-21
   2. 20190219 – Mc 8,14-21
   3. 20200218 – Mc 8,14-21

Guarició d’un cec a Betsaida

   1. 20170215 – Mc 8,22-26

Pere reconeix Jesús com a Messies

   1. 20170216 – Mc 8,27-33
   2. 20180916 – Mc 8,27-35
   3. 20210912 – Mc 8,27-35
   4. 20170222 – Mt 16,13-19
   5. 20170629 – Mt 16,13-19
   6. 20170827 – Mt 16,13-20
   7. 20200823 – Mt 16,13-20
   8. 20190808 – Mt 16,13-23
   9. 20180928 – Lc 9,18-22

Jesús anuncia la seva mort i resurrecció

   1. 20170217 – Mc 8,34-91
   2. 20170302 – Lc 9,22-25
   3. 20210218 – Lc 9,22-25
   4. 20140831 – Mt 16,21-27
   5. 20170903 – Mt 16,21-27
   6. 20200830 – Mt 16,21-27
   7. 20170811 – Mt 16,24-28

Transfiguració de Jesús

   1. 20160221 – Lc 9,28-36
   2. 20190317 – Lc 9,28b-36
   3. 20161210 – Mt 17,10-13
   4. 20181215 – Mt 17,10-13
   5. 20170312 – Mt 17,1-9
   6. 20170806 – Mt 17,1-9
   7. 20180225 – Mc 9,2-10
   8. 20180806 – Mc 9,2-10
   9. 20210228 – Mc 9,2-10
   10. 20170218 – Mc 9,2-13
   11. 20190223 – Mc 9,2-13

Guarició d’un noi endimoniat

   1. 20170220 – Mc 9,14-29
   2. 20170812 – Mt 17,14-20

Jesús anuncia per segona vegada la seva mort i resurrecció

   1. 20170814 – Mt 17,22-27
   2. 20170930 – Lc 9,43b-45
   3. 20190928 – Lc 9,43b-45

Jesús comenta a fer camí cap a Jerusalem

   1. 20171003 – Lc 9,51-56
   2. 20191001 – Lc 9,51-56

El més important en el Regne del cel

   1. 20170221 – Mc 9,30-37
   2. 20180923 – Mc 9,30-37
   3. 20210919 – Mc 9,30-37
   4. 20171002 – Mt 18,1-5.10
   5. 20191002 – Mt 18,1 – 5.10
   6. 20180814 – Mt 18,1-5.10.12-14
   7. 20181001 – Lc 9,46-50
   8. 20190930 – Lc 9,46-50

Paràbola de l’ovella perduda

   1. 20161206 – Mt 18,12-14
   2. 20181211 – Mt 18,12-14
   3. 20190628 – Lc 15,3-7

Qui no està contra nosaltres, està amb nosaltres

   1. 20160518 – Mc 9,38-40
   2. 20180523 – Mc 9,38-40
   3. 20180930 – Mc 9,38-43.45.47-48
   4. 20210926 – Mc 9,38-43.45.47-48

Fer caure en pecat

   1. 20170223 – Mc 9,41-50

El germà que fa una ofensa

   1. 20170816 – Mt 18,15-20
   2. 20170910 – Mt 18,15-20
   3. 20200906 – Mt 18,15-20

Paràbola del servent sense compassió

 

   1. 20170817 – Mt 18,21-19,1
   2. 20170321 – Mt 18,21-35
   3. 20170917 – Mt 18,21-35
   4. 20200913 – Mt 18,21-35

Casar-se i no casar-se

   1. 20170818 – Mt 19,3-12

Matrimoni i divorci

   1. 20170224 – Mc 10,1-12
   2. 20181007 – Mc 10,2-16
   3. 20211003 – Mc 10,2-16

Jesús i els infants

   1. 20170225 – Mc 10,13-16
   2. 20170819 – Mt 19,13-15
   3. 20180818 – Mt 19,13-15
   4. 20190817 – Mt 19,13-15

El Jove ric

   1. 20140818 – Mt 19,16-22
   2. 20170821 – Mt 19,16-22
   3. 20150818 – Mt 19,23-30
   4. 20170822 – Mt 19,23-30
   5. 20200818 – Mt 19,23-30
   6. 20180711 – Mt 19,27-30
   7. 20170227 – Mc 10,17-27
   8. 20181014 – Mc 10,17-30
   9. 20211010 – Mc 10,17-30
   10. 20170228 – Mc 10,28-31

Paràbola dels treballadors de la vinya

   1. 20170823 – Mt 20,1-16
   2. 20170924 – Mt 20,1-16a
   3. 20200920 – Mt 20,1-16a

Jesús anuncia per tercera vegada la seva mort i resurrecció

   1. 20170315 – Mt 20,17-28

Petició de la mare dels fills de Zebedeu

   1. 20151018 – Mc 10,35-45
   2. 20180530 – Mc 10,32-45
   3. 20181021 – Mc 10,35-45
   4. 20211017 – Mc 10,35-45
   5. 20170725 – Mt 20,20-28
   6. 20210725 – Mt 20,20-28

Guarició d’un cec prop de Jericó

   1. 20131118 – Lc 18,35-43
   2. 20161114 – Lc 18,35-43
   3. 20171120 – Lc 18,35-43
   4. 20181028 – Mc 10,46-52
   5. 20211024 – Mc 10,46-52

Jesús i Zaqueu

   1. 20141118 – Lc 19,1-10
   2. 20161030 – Lc 19,1-10
   3. 20161115 – Lc 19,1-10
   4. 20171121 – Lc 19,1-10

Purificació del temple

   1. 20161109 – Jn 2,13-22
   2. 20171109 – Jn 2,13-22
   3. 20171124 – Lc 19,45-48
   4. 20180601 – Mc 11,11-25
   5. 20180304 – Jn 2,13-25

Jesús i Nicodem

   1. 20170424 – Jn 3,1-8
   2. 20170914 – Jn 3,13-17
   3. 20170426 – Jn 3,16-21
   4. 20170611 – Jn 3,16-18
   5. 20200607 – Jn 3,16-18

L’Autoritat de Jesús

   1. 20161212 – Mt 21,23-27
   2. 20180602 – Mc 11,27-33

Paràbola dels dos fills

   1. 20161213 – Mt 21,28-32
   2. 20171001 – Mt 21,28-32
   3. 20200927 – Mt 21,28-32

Paràbola dels vinyaters homicides

   1. 20170605 – Mc 12,1-12
   2. 20171008 – Mt 21,33-43
   3. 20201004 – Mt 21,33-43
   4. 20170317 – Mt 21,33-43.45-46
   5. 20190322 – Mt 21,33-43.45-46

Paràbola del banquet de noces

   1. 20160818 – Mt 22,1-14
   2. 20171015 – Mt 22,1-14
   3. 20180823 – Mt 22,1-14
   4. 20201011 – Mt 22,1-14
   5. 20171107 – Lc 14,15-24

El seguiment de Jesús

   1. 20160904 – Lc 14,25-33
   2. 20171108 – Lc 14,25-33
   3. 20190908 – Lc 14,25-33

Jesús i els pecadors

   1. 20161103 – Lc 15,1-10

Paràbola del fill pròdig

   1. 20160306 – Lc 15,1-3.11-32
   2. 20170318 – Lc 15,1-3.11-32
   3. 20190331 – Lc 15,1-3.11-32
   4. 20160911 – Lc 15,1-32
   5. 20190915 – Lc 15,1-32

Paràbola de l’administrador astut

   1. 20160918 – Lc 16,1-13
   2. 20190922 – Lc 16,1-13
   3. 20161104 – Lc 16,1-8
   4. 20171110 – Lc 16,1-8
   5. 20161105 – Lc 16,9-15
   6. 20171111 – Lc 16,9-15

El tribut al Cèsar

   1. 20170606 – Mc 12,13-17
   2. 20171022 – Mt 22,15-21
   3. 20201018 – Mt 22,15-21

Els saduceus i la resurrecció

   1. 20161106 – Lc 20,27-38
   2. 20161119 – Lc 20,27-40
   3. 20170607 – Mc 12,18-27
   4. 20171125 – Lc 20,27-40

El primer manament

   1. 20170324 – Mc 12,28-34
   2. 20170608 – Mc 12,28-34
   3. 20181104 – Mc 12,28b-34
   4. 20211031 – Mc 12,28b-34
   5. 20170825 – Mt 22,34-40
   6. 20171029 – Mt 22,34-40

El Messies, fill de David

   1. 20170609 – Mc 12,35-37

Acusacions contra els mestres de la Llei i els fariseus

   1. 20140318 – Mt 23,1-12
   2. 20170314 – Mt 23,1-12
   3. 20170826 – Mt 23,1-12
   4. 20171105 – Mt 23,1-12
   5. 20170828 – Mt 23,13-22
   6. 20180828 – Mt 23,23-26
   7. 20170830 – Mt 23,27-32
   8. 20190828 – Mt 23,27-32
   9. 20161011 – Lc 11,37-41
   10. 20171017 – Lc 11,37-41
   11. 20161012 – Lc 11,42-46
   12. 20161013 – Lc 11,47-54
   13. 20171019 – Lc 11,47-54

Advertiment contra la hipocresia

   1. 20161014 – Lc 12,1-7
   2. 20171020 – Lc 12,1-7

Reconèixer Jesucrist davant els homes

   1. 20171021 – Lc 12,8-12

L’ofrena d’una viuda pobra

   1. 20151108 – Mc 12,38-44
   2. 20170610 – Mc 12,38-44
   3. 20181111 – Mc 12,38-44
   4. 20211107 – Mc 12,38-44
   5. 20161121 – Lc 21,1-4
   6. 20171127 – Lc 21,1-4

Herodes vol matar Jesús. Lamentació sobre Jerusalem

   1. 20161027 – Lc 13,31-35

Guarició d’un home hidròpic en dissabte

   1. 20171103 – Lc 14,1-6
   2. 20201030 – Lc 14,1-6

Escollir els últims llocs

   1. 20190901 – Lc 14,1a.7-14
   2. 20160828 – Lc 14,1.7-14
   3. 20161029 – Lc 14,1.7-11
   4. 20171104 – Lc 14,1-7-11
   5. 20181103 – Lc 14,1.7-11

Convidar els pobres

   1. 20171106 – Lc 14,12-14
   2. 20181105 – Lc 14,12-14

Jesús anuncia la destrucció del temple. Començament de les calamitats

   1. 20161122 – Lc 21,5-11
   2. 20170928 – Lc 21,5-11
   3. 20171128 – Lc 21,5-11
   4. 20161123 – Lc 21,12-19
   5. 20171129 – Lc 21,12-19
   6. 20191117 – Lc 21,5-19

La gran tribulació

   1. 20161124 – Lc 21,20-28

La vinguda del Fill de l’home

   1. 20151129 – Lc 21,25-28.34-36
   2. 20181202 – Lc 21,25-28.34-36
   3. 20211128 – Lc 21,25-28.34-36

La lliçó de la figuera

   1. 20151115 – Mc 13,24-32
   2. 20181118 – Mc 13,24-32
   3. 20181118 – Mc 13,24-32
   4. 20211114 – Mc 13,24-32
   5. 20161125 – Lc 21,29-33
   6. 20191129 – Lc 21,29-33

Exhortació a vetllar

   1. 20161126 – Lc 21,34-36
   2. 20181201 – Lc 21,34-36

El dia i l’hora

   1. 20161127 – Mt 24, 37-44
   2. 20171203 – Mc 13,33-37
   3. 20201129 – Mc 13,33-37

El servent fidel i l’infidel

   1. 20170831 – Mt 24,42-51 

Paràbola de les deu verges

   1. 20170809 – Mt 25,1-13
   2. 20171112 – Mt 25,1-13
   3. 20180831 – Mt 25,1-13
   4. 20201108 – Mt 25,1-13

Paràbola dels talents

   1. 20170902 – Mt 25,14-30
   2. 20171119 – Mt 25,14-30
   3. 20201115 – Mt 25,14-30

Paràbola de les mines

   1. 20161116 – Lc 19,11-28
   2. 20181121 – Lc 19,11-28

Entrada de Jesús a Jerusalem

   1. 20171123 – Lc 19,41-44

El Jndici final

   1. 20170306 – Mt 25,31-46
   2. 20171126 – Mt 25,31-46
   3. 20201122 – Mt 25,31-46

Unció de Jesús a Betània

   1. 20180325 – Mc 14,1-15,47

Jndes s’ofereix per trair Jesús

   1. 20170409 – Mt 26,14-27,66
   2. 20200405 – Mt 26,14-27,66
   3. 20170412 – Mt 26,14-25

Preparatius del sopar pasqual

   1. 20180603 – Mc 14,12-16.22-26
   2. 20210606 – Mc 14,12-16.22-26

La glorificació de Jesús s’acosta

   1. 20170810 – Jn 12,24-26
   2. 20180318 – Jn 12,20-33
   3. 20210321 – Jn 12,20-33
   4. 20181102 – Jn 12,23-28

Conclusions sobre la doctrina de Jesús

   1. 20170510 – Jn 12,44-50

L’últim sopar

   1. 20180524 – Lc 22,14-20
   2. 20190414 – Lc 22,14-23-56

Jesús renta els peus als deixebles

   1. 20170413 – Jn 13,1-15
   2. 20200409 – Jn 13,1-15
   3. 20170511 – Jn 13,16-20

Anunci de la traïció de Jndes

   1. 20170411 – Jn 13,21-33.36-38
   2. 20190519 – Jn 13,31-33a.34-35

Jesús, el camí que porta al Pare

   1. 20161102 – Jn 14,1-7
   2. 20170512 – Jn 14,1-6
   3. 20140518 – Jn 14,1-12
   4. 20170514 – Jn 14,1-12
   5. 20200510 – Jn 14,1-12
   6. 20170503 – Jn 14, 6-14
   7. 20170513 – Jn 14, 7-14
   8. 20190518 – Jn 14,7-14

La promesa de l’Esperit

   1. 20160501 – Jn 14, 23-29
   2. 20190526 – Jn 14,23-29
   3. 20170515 – Jn 14,21-26
   4. 20170516 – Jn 14, 27-31a
   5. 20170521 – Jn 14,15-21
   6. 20200517 – Jn 14,15-21

Jesús, el cep veritable

   1. 20170517 – Jn 15,1-8
   2. 20180502 – Jn 15,1-8
   3. 20210502 – Jn 15,1-8 
   4. 20170518 – Jn 15, 9-11
   5. 20180506 – Jn-15-9-17
   6. 20180514 – Jn 15,9-17
   7. 20210509 – Jn 15,9-17
   8. 20170519 – Jn 15,12-17
   9. 20210507 – Jn 15,12-17

L’odi del món

   1. 20170520 – Jn 15,18-21
   2. 20170522 – Jn 15,26-16,4
   3. 20180520 – Jn 15,26-27;16,12-15 

L’acció de l’Esperit

   1. 20170523 – Jn 16,5-11
   2. 20170524 – Jn 16,12-15
   3. 20190616 – Jn 16,12-15

De la tristesa a l’alegria

   1. 20170525 – Jn 16,16-20
   2. 20190530 – Jn 16,16-20
   3. 20170526 – Jn 16,20-23

Jesús ha vençut el món

   1. 20150518 – Jn 16,29-33
   2. 20170527 – Jn 16,23-28
   3. 20170529 – Jn 16,29-33

La pregària de Jesús

   1. 20170530 – Jn 17,1-11
   2. 20210518 – Jn 17,1-11a
   3. 20180516 – Jn 17,11b-19
   4. 20170601 – Jn 17,20-26

Jesús és detingut

   1. 20140418 – Jn 18,1-19,42
   2. 20170414 – Jn 18,1-19,42
   3. 20200410 – Jn 18,1-19,42
   4. 20190419 – Jn 18,1-19,42-Divendres Sant TAULA EVANGELI

Jesús davant de Pilat

   1. 20151122 – Jn 18,33b-37
   2. 20181125 – Jn 18,33b-37
   3. 20211121 – Jn 18,33b-37

Crucifixió de Jesús

   1. 20170915 – Jn 19,25-27
   2. 20200915 – Jn 19,25-27
   3. 20210915 – Jn 19,25-27
   4. 20190610 – Jn 19,25-34
   5. 20161120 – Lc 23,35-43
   6. 20191124 – Lc 23,35-43

El costat de Jesús, traspassat

   1. 20180608 – Jn 19,31-37 

El sepulcre buit. Aparició a les dones

   1. 20160327 – Jn 20,1-9
   2. 20190421 – Jn 20,1-9-Diumengede Pasqua TAULA EVANGELI
   3. 20161227 – Jn 20,2-8
   4. 20170415 – Mt 28,1-10
   5. 20200411 – Mt 28,1-10
   6. 20170416 – Jn 20,1-9

L’informe dels guardes

   1. 20170417 – Mt 28,8-15

Jesús ressuscitat envia els seus deixebles

   1. 20170528 – Mt 28,16-20
   2. 20180527 – Mt 28,16-20
   3. 20200524 – Mt 28,16-20
   4. 20210530 – Mt 28,16-20

Jesús s’apareix a Maria Magdalena

   1. 20170418 – Jn 20,11-18
   2. 20170422 – Mc 16,9-15
   3. 20200418 – Mc 16,9-15
   4. 20170722 – Jn 20,1-2.11-18

Jesús s’apareix als deixebles

   1. 20150524 – Jn 20,19-23
   2. 20170604 – Jn 20,19-23
   3. 20190609 – Jn 20,19-23
   4. 20200531 – Jn 20,19-23
   5. 20210523 – Jn 20,19-23
   6. 20160403 – Jn 20,19-31
   7. 20170423 – Jn 20,19-31
   8. 20190428 – Jn 20,19-31-DiumengeIIdePasqua-TAULA-EVANGELI
   9. 20200419 – Jn 20,19-31
   10. 20210411 – Jn 20,19-31
   11. 20170420 – Lc 24,35-48
   12. 20180415 – Lc 24,35-48
   13. 20210418 – Lc 24,35-48
   14. 20170703 – Jn 20,24-29

Jesús s’apareix als Onze

   1. 20170125 – Mc 16,15-18
   2. 20170425 – Mc 16,15-20
   3. 20180513 – Mc 16,15-20
   4. 20210516 – Mc 16,15-20

Els deixebles d’Emmaús

   1. 20170419 – Lc 24,13-35
   2. 20170430 – Lc 24,13-35
   3. 20200426 – Lc 24,13-35
   4. 20210418 – Lc 24,35-48

Ascensió de Jesús

   1. 20190602 – Lc 24,46-53

Jesús i Pere

   1. 20160410 – Jn 21,1-19
   2. 20190505 – Jn 21,1-19
   3. 20170421 – Jn 21,1-14
   4. 20170602 – Jn 21,15-19
   5. 20180518 – Jn 21,15-19

Cloenda

   1. 20170603 – Jn 21,20-25

Les fotografies utilitzades són d’autoria pròpies o sota Llicència Creative Commons, per Exemple: www. cathopic.com

 

You may also like...