Àudio: Sant Marc 3,13-19

L’Evangeli i el comentari de divendres 19 de gener del 2024.

Escoltar l’àudio:


Lectura de l’evangeli segons sant Marc

En aquell temps, Jesús pujà a la muntanya, cridà els qui va voler, i ells hi anaren. I en designà dotze perquè estiguessin amb ell i per enviar-los a anunciar l’arribada del Regne de Déu, i els donà poder de treure dimonis. Així instituí els dotze. A Simó li donà el nom de Pere. A Jaume, fill de Zebedeu, i al seu germà Joan els donà el nom de Boanergués, que vol dir fills del tro. Els altres eren Andreu, Felip, Bartomeu, Mateu, Tomàs, Jaume, fill d’Alfeu, Tadeu, Simó, el zelota, i Judes Iscariot, que el va trair.


Les fotografies utilitzades són d’autoria pròpia o sota llicència Creative Commons.

You may also like...