Índex de L’Evangeli segons Sant Marc

 1. SANT MARC
  1. 20171210 – Mc 1,1-8
  2. 20201206 – Mc 1,1-8
  3. 20180107 – Mc 1,7-11
  4. 20210110 – Mc 1,7-11
  5. 20180218 – Mc 1,12-15
  6. 20210221 – Mc 1,12-15
  7. 20170109 – Mc 1,14-20
  8. 20180121 – Mc 1,14-20
  9. 20210124 – Mc 1,14-20
  10. 20170110 – Mc 1,21-28
  11. 20180128 – Mc 1,21-28
  12. 20210131 – Mc 1,21-28
  13. 20170111 – Mc 1,29-39
  14. 20180204 – Mc 1,29-39
  15. 20210207 – Mc 1,29-39
  16. 20170112 – Mc 1,40-45
  17. 20180211 – Mc 1,40.45
  18. 20210214 – Mc 1,40-45
  19. 20170113 – Mc 2,1-12
  20. 20190118 – Mc 2,1-12
  21. 20140118 – Mc 2,13-17
  22. 20170114 – Mc 2,13-17
  23. 20200118 – Mc 2,13-17
  24. 20160118 – Mc 2,18-22
  25. 20170116 – Mc 2,18-22
  26. 20210118 – Mc 2,18-22
  27. 20170117 – Mc 2,23-28
  28. 20170118 – Mc 3,1-6
  29. 20180117 – Mc 3,1-6
  30. 20190123 – Mc 3,1-6
  31. 20170119 – Mc 3,7-12
  32. 20180118 – Mc 3,7-12
  33. 20170120 – Mc 3,13-19
  34. 20170121 – Mc 3,20-21
  35. 20180610 – Mc 3,20-35
  36. 20170123 – Mc 3,22-30
  37. 20170124 – Mc 3,31-35
  38. 20180124 – Mc 4,1-20
  39. 20170126 – Mc 4,21-25
  40. 20170127 – Mc 4,26-34
  41. 20180617 – Mc 4,26-34
  42. 20210613 – Mc 4,26-34
  43. 20170128 – Mc 4,35-41
  44. 20210620 – Mc 4,35-41
  45. 20170130 – Mc 5,1-20
  46. 20170131 – Mc 5,21-43
  47. 20180701 – Mc 5,21-43
  48. 20210627 – Mc 5,21-43
  49. 20170201 – Mc 6,1-6
  50. 20180708 – Mc 6,1-6
  51. 20210704 – Mc 6,1-6
  52. 20180201 – Mc 6,7-13
  53. 20180715 – Mc 6,7-13
  54. 20210711 – Mc 6,7-13
  55. 20170203 – Mc 6,14-29
  56. 20180829 – Mc 6,17-29
  57. 20170204 – Mc 6,30-34
  58. 20180722 – Mc 6,30-34
  59. 20210718 – Mc 6,30-34
  60. 20190108 – Mc 6,34-44
  61. 20190109 – Mc 6,45-52
  62. 20170206 – Mc 6,53-56
  63. 20170207 – Mc 7,1-13
  64. 20180902 – Mc 7,1-8a.14-15.21-23
  65. 20210829 – Mc 7,1-8a.14-15.21-23
  66. 20170208 – Mc 7,14-23
  67. 20170209 – Mc 7,24-30
  68. 20170210 – Mc 7,31-37
  69. 20180909 – Mc 7,31-37
  70. 20210905 – Mc 7,31-37
  71. 20170211 – Mc 8,1-10
  72. 20190218 – Mc 8,11-13
  73. 20140218 – Mc 8,14-21
  74. 20190219 – Mc 8,14-21
  75. 20200218 – Mc 8,14-21
  76. 20170215 – Mc 8,22-26
  77. 20170216 – Mc 8,27-33
  78. 20180916 – Mc 8,27-35
  79. 20210912 – Mc 8,27-35
  80. 20170217 – Mc 8,34-91
  81. 20180225 – Mc 9,2-10
  82. 20180806 – Mc 9,2-10
  83. 20210228 – Mc 9,2-10
  84. 20170218 – Mc 9,2-13
  85. 20190223 – Mc 9,2-13
  86. 20170220 – Mc 9,14-29
  87. 20170221 – Mc 9,30-37
  88. 20180923 – Mc 9,30-37
  89. 20210919 – Mc 9,30-37
  90. 20160518 – Mc 9,38-40
  91. 20180523 – Mc 9,38-40
  92. 20180930 – Mc 9,38-43.45.47-48
  93. 20210926 – Mc 9,38-43.45.47-48
  94. 20170223 – Mc 9,41-50
  95. 20170224 – Mc 10,1-12
  96. 20181007 – Mc 10,2-16
  97. 20211003 – Mc 10,2-16
  98. 20170225 – Mc 10,13-16
  99. 20170227 – Mc 10,17-27
  100. 20181014 – Mc 10,17-30
  101. 20211010 – Mc 10,17-30
  102. 20170228 – Mc 10,28-31
  103. 20180530 – Mc 10,32-45
  104. 20151018 – Mc 10,35-45
  105. 20181021 – Mc 10,35-45
  106. 20211017 – Mc 10,35-45
  107. 20181028 – Mc 10,46-52
  108. 20211024 – Mc 10,46-52
  109. 20180601 – Mc 11,11-25
  110. 20180602 – Mc 11,27-33
  111. 20170605 – Mc 12,1-12
  112. 20170606 – Mc 12,13-17
  113. 20170607 – Mc 12,18-27
  114. 20170324 – Mc 12,28-34
  115. 20170608 – Mc 12,28-34
  116. 20181104 – Mc 12,28b-34
  117. 20211031 – Mc 12,28b-34
  118. 20170609 – Mc 12,35-37
  119. 20151108 – Mc 12,38-44
  120. 20170610 – Mc 12,38-44
  121. 20181111 – Mc 12,38-44
  122. 20211107 – Mc 12,38-44
  123. 20151115 – Mc 13,24-32
  124. 20181118 – Mc 13,24-32
  125. 20181118 – Mc 13,24-32
  126. 20211114 – Mc 13,24-32
  127. 20171203 – Mc 13,33-37
  128. 20201129 – Mc 13,33-37
  129. 20180325 – Mc 14,1-15,47
  130. 20180603 – Mc 14,12-16.22-26
  131. 20210606 – Mc 14,12-16.22-26
  132. 20170422 – Mc 16,9-15
  133. 20200418 – Mc 16,9-15
  134. 20170125 – Mc 16,15-18
  135. 20170425 – Mc 16,15-20
  136. 20180513 – Mc16,15-20
  137. 20210516 – Mc 16,15-20

  Les fotografies utilitzades són d’autoria pròpies o sota Llicència Creative Commons, per exemple: www.cathopic.com

You may also like...