Àudio: Sant Mc 3,7-12

L’Evangeli i el comentari de dimecres 19 de gener de 2023

Escoltar l’àudio:


Lectura de l’evangeli segons sant Marc

En aquell temps, Jesús es retirà amb els seus deixebles cap al llac, i el va seguir una gran gentada de Galilea. També va anar a trobar-lo molta gent de Judea, de Jerusalem, d’Idumea, de l’altra banda del Jordà i dels voltants de Tir i de Sidó, que havien sentit a dir tot el que feia. Jesús digué als seus deixebles que li tinguessin a punt una barca perquè la gent no el masegués: n’havia curat tants, que els qui patien malalties se li tiraven al damunt per poder-lo tocar. Els esperits malignes, quan el veien, es prostraven davant d’ell i cridaven: «Tu ets el Fill de Déu!». Però Jesús els manava molt severament que no el descobrissin.


Les fotografies utilitzades són d’autoria pròpies o sota Llicència Creative Commons.

You may also like...