Àudio: Sant Marc 8,1-10

L’Evangeli i el comentari de dissabte 10 febrer del 2024.

Escoltar l’àudio:


Lectura de l’evangeli segons sant Marc

En aquells dies, hi havia molta gent amb Jesús i no tenien res per menjar. Jesús cridà els seus deixebles i els digué: «Tinc compassió d’aquesta gent. Fa tres dies que no es mouen d’aquí i no tenen res per menjar. Si els deixo anar dejuns a casa seva, es quedaran pel camí sense forces; alguns d’ells viuen lluny d’aquí». Els deixebles respongueren: «D’on traurem el pa que cal per alimentar-los? Som en un lloc despoblat». Jesús els pregunta: «Quants pans teniu?» Li responen: «Set».
Jesús ordenà que la gent s’assegués a terra, prengué els set pans, digué l’acció de gràcies, els partí i en donava els trossos als deixebles perquè els servissin a la gent. Tenien també uns quants peixets, i Jesús, després de beneir-los, digué que també els servissin. La gent en menjà tant com volgué, i després recolliren set senalles de les sobres. N’havien menjat unes quatre mil persones. Després Jesús acomiadà tothom, s’embarcà i anà amb els deixebles a la regió de Dalmanuta.


Les fotografies utilitzades són d’autoria pròpies o sota Llicència Creative Commons.

You may also like...