Àudio: Sant Marc 5,1-20

L’Evangeli i el comentari de dilluns 29 gener del 2024.

Escoltar l’àudio:


Lectura de l’evangeli segons sant Marc

En aquell temps, Jesús amb els seus deixebles arribà a l’altra banda del llac, al país dels gerasens. Així que saltà de la barca, vingué, de les coves sepulcrals on vivia, un home posseït d’un esperit maligne. No el podien lligar ni tan sols amb cadenes, perquè més d’una vegada havia trencat les cadenes i els grillons amb què l’havien lligat. Ningú no el podia dominar. De nit i de dia anava pels sepulcres i per les muntanyes, cridant i fent-se mal a cops de pedra. En veure Jesús de lluny estant, corregué, es prosternà als seus peus i li digué cridant tant com podia: «Per què us fiqueu amb mi, Jesús, Fill de Déu altíssim? Us conjuro per Déu que no em turmenteu». És que Jesús li deia: «Esperit maligne, surt d’aquest home». Jesús li preguntava: «Com et dius?» Ell li respon: «Legió, perquè som molts». I demanava a Jesús amb insistència que no els tragués fora del país.
Veient que per allà a la muntanya passava un gran ramat de porcs, demanaren a Jesús que els enviés als porcs i els hi deixés entrar. Jesús els ho permeté, i així que els esperits malignes entraren en els porcs, tot el ramat, que era d’uns dos mil, es precipità muntanya avall fins al llac, on s’ofegaren. Els porquers fugiren i portaren la nova al poble i a les cases dels encontorns, i la gent sortí a veure què havia passat. Quan arribaren, veieren l’endimoniat, que havia tingut la legió, assegut, vestit i amb el seny recobrat, i s’apoderà d’ells un gran temor. Els qui ho havien vist els contaren tot el que havia passat a l’endimoniat i als porcs. Llavors es posaren a pregar Jesús que se n’anés del seu territori. Quan Jesús pujava a la barca, el qui havia estat endimoniat li demanava que el volgués amb ell, però Jesús no ho acceptà i li digué que tornés a casa seva, amb els seus, i els expliqués tot el que el Senyor li havia fet i com s’havia compadit d’ell. Aquell home se n’anà i proclamava per tota la Decàpolis el que Jesús li havia fet, i tothom se’n meravellava.


Les fotografies utilitzades són d’autoria pròpia o sota llicència Creative Commons.

You may also like...