Àudio: Sant Mateu 9,18-26

L’Evangeli i el comentari de dilluns 08 de juliol del 2024.

Escoltar l’àudio:


Lectura de l’evangeli segons sant Mateu

En aquell temps, mentre Jesús parlava, vingué un home important, que es prosternà i li digué: «La meva filla s’acaba de morir, però veniu a imposar-li la mà i tornarà a la vida». Jesús el seguí, acompanyat dels seus deixebles. Mentrestant, una dona que patia pèrdues de sang des de feia dotze anys se li acostà per darrera i li tocà la borla del mantell, perquè pensava: «Encara que li toqui només el mantell, ja em posaré bona». Jesús es girà i, en veure-la, li digué: «Confiança, filla: la teva fe t’ha salvat». I des d’aquell moment es posà bona.
Quan Jesús arribà a casa d’aquell home important i veié l’aldarull de la gent i els qui tocaven els flabiols, els deia: «Aneu-vos-en: la noia no és morta, sinó que dorm». Però ells se’n reien. Quan la gent va ser fora, Jesús entrà, donà la mà a la noia i ella es va aixecar. I la notícia d’aquell fet s’escampà per tota la regió.


Les fotografies utilitzades són d’autoria pròpies o sota Llicència Creative Commons.

You may also like...