Àudio: Sant Lluc 1,46-56

L’Evangeli i el comentari de divendres 22 de desembre del 2023.

Escoltar l’àudio:


Lectura de l’evangeli segons sant Lluc

En aquell temps, Maria digué: «La meva ànima magnifica el Senyor, el meu esperit celebra Déu que em salva, perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa. Des d’ara totes les generacions em diran benaurada, perquè el Totpoderós obra en mi meravelles. El seu nom és sant, i l’amor que té als qui creuen en ell s’estén de generació en generació.
Les obres del seu braç són potents: dispersa els homes de cor altiu, derroca els poderosos del soli i exalça els humils. Omple de béns els pobres, i els rics se’n tornen sense res. Ha protegit Israel, el seu servent, com ho havia promès als nostres pares; s’ha recordat del seu amor a Abraham i a la seva descendència per sempre». Maria es quedà tres mesos amb Elisabet, i després se’n tornà a casa seva.


Les fotografies utilitzades són d’autoria pròpies o sota Llicència Creative Commons.

You may also like...