Nadal: la nostra història

Tots els fets poden ser analitzats i valorats de moltes maneres. Depèn de quins són els elements que considerem més importants, la nostra visió sobre una situació o un esdeveniment adquireix un cert significat o bé un altre, i pot implicar conclusions ben diferents. Per a un bon discerniment, és indispensable distingir bé allò que és essencial d’allò que és secundari, i cal no confondre contingut de fons amb detalls accessoris. El protagonisme que el bou i la mula del pessebre han tingut en la polseguera mediàtica que ha provocat el llibre de Benet XVI sobre la infantesa de Jesús, així com la qüestió sobre un hipotètic origen “andalús” dels Mags, són un exemple palès de com és possible escriure i parlar sobre alguna cosa sense copsar-ne ni expressar-ne mínimament el sentit.

El teòleg Joseph Ratzinger, amb autoritat de Papa, ha completat la seva trilogia sobre la figura i el missatge de Jesús amb aquest llibre més breu que vol ser una introducció als dos precedents, tot esperant que «pugui ajudar moltes persones en el seu camí cap a Jesús i amb ell». No pretén, doncs, satisfer curiositats històriques per conèixer millor un passat llunyà, sinó estimular els lectors a deixar-se interpel·lar pel Misteri de la persona de Jesús i a obrir-se en el present a una relació existencial més profunda amb ell.

Els relats evangèlics sobre la concepció i el naixement de Jesús, amb tota la seva rica simbologia, ens parlen d’una irrupció de Déu en el nostre món de forma humil i amagada, però alhora ben real i contextualitzada. Des de la història i en la pròpia història, Déu continua convidant avui homes i dones, de totes les condicions i cultures, a deixar-se il·luminar per la llum que arriba des de Natzaret i Betlem. L’anunci cristià d’un Déu que ens estima fins al punt d’haver-se fet un de nosaltres, no es fonamenta en doctrines bastides a partir de reflexions elaborades, sinó en l’objectivitat i la historicitat d’uns fets ben precisos des d’on la Seva presència ens assoleix a tots i a cadascun de nosaltres.

Déu se’ns dóna tot amagant-se. També en aquest temps en què Déu sembla haver desaparegut de l’horitzó vital de molts germans nostres, un nou Nadal ens encoratja, tot recordant-nos que, fins i tot en una societat com la nostra amb una creixent apatia religiosa, hi ha molts recercadors de la veritat i de la bondat que es troben en camí cap al Déu-entre-nosaltres, i que, si mantenim viva enmig nostre la Seva presència, gent senzilla i gent entesa se sentiran atrets cap a la comunitat dels qui reconeixem en Jesús la Paraula definitiva i sempre actual de Déu en la història.

Cinto Busquet
Puigcerdà, desembre 2012

You may also like...