Desvetllament

Finalment he entès
en la meva carn ferida
que tot jo sóc realment fort
només quan em sé fràgil
i m’abandono confiat
a l’Esperit que m’habita.

No hi ha espai ni temps
per a efímeres glòries
quan vivim conscients
de la nostra inconsistència
fora de la llum d’Aquell
que ens crida a l’existència.

Montserrat, 22 octubre 2015

You may also like...