Àudio: Sant Marc 16,15-20

L’Evangeli i el comentari de dijous 25 abril del 2024.

Escoltar l’àudio:


Acaba l’evangeli segons sant Marc

Lectura de l’evangeli segons sant Marc

En aquell temps, Jesús s’aparegué als Onze i els digué:

–Aneu per tot el món i anuncieu la bona nova de l’evangeli a tota la humanitat. Els qui creuran i seran batejats se salvaran, però els qui no creuran es condemnaran. Els senyals que acompanyaran els qui hauran cregut seran aquests: en nom meu trauran dimonis, parlaran llenguatges que no coneixien, agafaran serps amb les mans i, si beuen alguna metzina, no els farà cap mal; imposaran les mans als malalts, i es posaran bons.
Jesús, el Senyor, després de parlar-los, fou endut al cel i s’assegué a la dreta de Déu.  Ells se n’anaren a predicar pertot arreu. El Senyor hi cooperava, i confirmava la predicació de la paraula amb els senyals prodigiosos que l’acompanyaven.

Les fotografies utilitzades són d’autoria pròpies o sota Llicència Creative Commons.

You may also like...