Àudio: Sant Marc 16,9-15

L’Evangeli i el comentari de dissabte 06 abril del 2024.

Escoltar l’àudio:


Lectura de l’evangeli segons sant Marc

El diumenge, de bon matí, Jesús ressuscitat s’aparegué primer a Maria Magdalena, que ell havia alliberat de set dimonis. Maria ho anà a comunicar als qui havien conviscut amb Jesús, i que ara ploraven la seva mort. I quan els digué que Jesús vivia i que l’havia vist, no la van creure. Després s’aparegué com un desconegut a dos que anaven a una casa de pagès. Ells, aleshores, se’n tornaren per comunicar-ho als altres, però tampoc no els van creure. Finalment, mentre eren a taula, Jesús s’aparegué als onze i els va retreure la falta de fe i la duresa de cor, ja que no havien cregut els qui l’havien vist ressuscitat. I els digué: «Aneu per tot el món i prediqueu a tothom la Bona Nova de l’evangeli».


Les fotografies utilitzades són d’autoria pròpies o sota Llicència Creative Commons.

You may also like...