Sacerdoci

En la vostra humanitat anihilada
s’insinua fràgilment i tímida
la nostra humanitat glorificada.

Sou espai d’ombra lluminosa
on es reflecteix la grandesa
de l’Amor esdevingut nostre.

En el vostre cos tot donat
hi renaixem tots nosaltres
i l’Eternitat es fa història.

Som les vostres mans i peus
per portar el Cor del Pare
en nous camins d’esperança!

Cinto Busquet
Montserrat, 17 de novembre 2015

You may also like...