Reflex

Aquesta llum que em vesteix.
Aquesta llum que tot ho acarona.
Aquesta llum que m’escalfa.
Aquesta llum que tot ho vivifica.
Aquesta llum que és a l’origen.
Aquesta llum que tot ho guia.
Aquesta llum que se’m dóna.
Aquesta llum que tot ho defineix.
Desitjo i cerco aquesta llum
que omple de sentit els dies
i em fa esdevenir per al món
fanal i canal potent de Vida!

Girona, 30 octubre 2015

You may also like...