Pregària XXII per Catalunya

Senyor, ajudeu-nos a tots els cristians de les terres hispàniques, siguem d’on siguem i tinguem els sentiments nacionals que tinguem, a promoure la cultura del diàleg i a defensar la legitimitat moral de totes les opcions polítiques que respectin la dignitat inalienable de les persones i els pobles.
Us preguem que ajudeu els governants d’Espanya a escoltar les legítimes aspiracions del poble català, per tal que sigui valorada la nostra singularitat nacional i puguem decidir en llibertat i democràticament el nostre futur polític per al bé de tots.
I feu que molts, més enllà de la pròpia opció política, puguem ser instruments de pau i de concòrdia, fins i tot quan constatem l’atac sistemàtic per part de les institucions de l’Estat als nostres legítims representants.

Cinto Busquet


You may also like...