Pregària IV per Catalunya

Senyor Jesús, Vós que ens heu donat a l’inici de l’Església a les nostres terres uns testimonis insignes de la vostra resurrecció, que no dubtaren a deixar-se matar per manifestar el poder inefable de la Vida que Vós ens comuniqueu, feu que també avui nosaltres, encoratjats pel seu exemple, no cedim mai a la temptació de combatre sense misericòrdia els qui no ens comprenen i massa sovint injustament ens persegueixen.
Que així com de la tomba de Sant Narcís, patró de Girona, l’any 1285 féreu sortir mosques que allunyaren les tropes franceses que amenaçaven la llibertat de la ciutat i la prosperitat del país, feu sortir sempre del nostre cor, amarat del vostre Esperit, dards encesos d’amor que amoroseixin l’esperit dels qui coven hostilitats contra nosaltres.
Que mai no surtin dels nostres llavis paraules d’odi i que sempre les nostres mans construeixin ponts de diàleg i de solidaritat que facin del nostre país una terra de pau i del nostre poble una comunitat oberta i fraternal.
.

Cinto Busquet


You may also like...