Pregària I per Catalunya

Pare bo, Vós voleu que tots els pobles visquin en la concòrdia i el respecte mutu dels respectius drets.
Feu que els nostres governants tinguin l’encert de conduir-nos en la pau i el diàleg al ple reconeixement dels nostres drets nacionals i il•lumineu el cor dels governants d’Espanya, a fi que s’adonin que acceptar la sobirania del poble català no és una amenaça als seus interessos sinó un enriquiment per a tots els pobles hispànics.
Us ho demanem a Vós, Pare misericordiós que teniu cura i vetlleu per al bé de tots els vostres fills, en nom de Jesucrist, el vostre Fill i Senyor nostre, que viu i regna amb Vós en la unitat de l’Esperit Sant, que és Déu, pels segles dels segles. Amén.

Cinto Busquet


You may also like...