Pregària XXVII per Catalunya

Maria de Nazaret, mare de Jesús i mare nostra, dona humil i disponible, filla i mare de Déu i del seu Poble, ensenyeu-nos l’art d’obrir-nos a la novetat que du contínuament l’Esperit a les nostres vides i feu-nos transmissors de la llibertat i la pau que Ell ens dóna.
Que siguem defensors tenaços de les causes justes amenaçades i lluitadors incansables per assolir noves fites de plenitud personal i col•lectiva, tot i que puguin semblar utòpiques i llunyanes.
Que siguem suficientment lliures per no deixar-nos abatre per entrebancs i posicions petrificades, i continuem decididament fidels als nostres ideals de respecte mutu i veritable fraternitat entre les persones i els pobles.

Cinto Busquet


You may also like...