No hem pogut callar

Els cristianisme és un camí espiritual, profundament transformador, que no comporta només l’adhesió a unes doctrines o la fidelitat a l’Església com a institució, sinó que empeny a comprometre’s per testimoniar en el món l’acció renovadora de l’Esperit i a treballar perquè totes les relacions humanes siguin més d’acord al projecte amorós de Déu envers tots els seus fills. Un cristianisme que s’acontentés amb ritus i devocions i una Església temorenca d’intervenir quan les injustícies són evidents, poc tindrien a veure amb la vida i el missatge de Jesús de Natzaret, que no va defugir d’importunar les autoritats polítiques i religioses, quan aquestes posaven la Llei per damunt la dignitat de les persones i els drets dels col•lectius més febles.
Els preveres que hem promogut la Declaració sobre el Referèndum d’Autodeterminació respectem fraternalment tots els qui consideren que no és un tema sobre el qual ens hàgim de manifestar públicament els ministres de l’Església, però en consciència no hem pogut restar silenciosos davant la reacció desproporcionada i antidemocràtica de l’Estat espanyol a les portes de la celebració d’aquesta consulta que una gran part de la població de Catalunya, des de fa més de cinc anys, demana de manera insistent, respectuosa i pacífica.
No podem acceptar la sacralització que es fa des de les institucions espanyoles de la unitat d’Espanya com un absolut intocable. Per als cristians, l´únic absolut és Déu i l’únic innegociable és el valor intrínsec que té tot ésser humà, dotat de llibertat per decidir responsablement sobre la pròpia vida i sobre el destí de les col•lectivitats de les quals forma part. Creiem que ha arribat el temps de denunciar-ho, i de dir clarament que, tenint en compte la reiterada obstinació de les institucions i dels grans partits polítics espanyols a negar els drets nacionals del nostre poble, el proper referèndum no el considerem només legítim sinó també necessari, a fi que puguem tancar satisfactòriament el “procés”, que ja s’ha allargat massa per a tots, tant per als partidaris d’una Catalunya independent com per als defensors de la unitat d’Espanya.
Ens sentim plenament en comunió amb allò que els Bisbes de Catalunya han afirmat unànimement al seu moment en les seves cartes pastorals Arrels Cristianes de Catalunya i Al servei del nostre poble, i també amb tota la Doctrina Social de l’Església. Considerem ben actuals les paraules de Sant Joan XXIII escrites a la seva encíclica Pacem in Terris (1963): «Els homes a tots els països i a tots els ambients o són ciutadans d’un estat autònom i independent, o estan a punt de ser-ho; a ningú no li agrada de sentir-se súbdit de poders polítics que provenen de fora de la pròpia Comunitat humana o del propi grup ètnic».

Cinto Busquet


You may also like...