«L’amor tot ho lliga i perfecciona» (Col 3,14)

Déu, per fer-se conèixer com a Amor i per conduir-nos a la plenitud de l’Amor, escollí lliurement fer-se un de nosaltres en la persona de Jesús. L’amor vol dir compartir i fer camí junts, i per això volgué com a home aprendre què vol dir estimar, formant part d’una família on anar descobrint els innombrables matisos de l’art d’estimar i de deixar-se estimar. Natzaret fou per a Jesús una escola de vida. Amb Maria i Josep, tot relacionant-se amb els seus parents, anà creixent en edat i saviesa, sostingut per l’afecte i l’acompanyament dels seus.

La Sagrada Família és la icona més sublim d’allò que totes les relacions humanes estan cridades a esdevenir, quan la reciprocitat de l’amor genera la presència de Déu mateix enmig de persones que s’estimen. Totes les famílies i les comunitats que es vulguin dir cristianes, i l’Església en el seu conjunt, han d’emmirallar-se en la família de Natzaret per entendre quines són les dinàmiques relacionals que fan possible a Jesús mateix de fer-se present enmig nostre.

L’amor és el nucli del missatge cristià, i ser capaç d’estimar i de ser estimat és allò que desitja i enyora tot cor humà. És per això que en un temps on costa tant als joves de comprometre’s per sempre constituint una nova família, ens cal el coratge d’explicar amb més clarividència quina és la proposta que fem des de l’Església a les parelles i a les famílies: optar per un camí de creixement en l’amor, fidel i correspost, en el qual Déu, font de tot Amor, enforteix i perfecciona els vincles d’amor; perquè allà on recíprocament ens estimem, Ell mateix hi ve a viure.

Cinto Busquet
Puigcerdà, desembre de 2013

You may also like...