Àudio: Sant Mateu 7,15-20

L’Evangeli i el comentari de dimecres 22 de juny del 2022.

Escoltar l’àudio:


Lectura de l’evangeli segons sant Mateu

En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Guardeu-vos dels falsos profetes. Venen disfressats d’ovella, però de fet són llops afamats. Els coneixereu pels seus fruits. Heu vist mai que, dels cards, en cullin raïms, o, dels arços, en cullin figues? Els arbres bons donen fruits bons i els arbres dolents, els donen dolents. Un arbre bo no dona fruits dolents, i un de dolent, no en dona de bons. I ja sabeu que quan un arbre no dona bons fruits, el tallen i el llencen al foc. Per tant, els coneixereu pels seus fruits».


La fotografia utilitzada és de Manel Nogueró

You may also like...