Àudio: Sant Mateu 11,20-24

L’Evangeli i el comentari de dimarts 12 de juliol del 2022.

Escoltar l’àudio:


Lectura de l’evangeli segons sant Mateu

En aquell temps, Jesús començà a blasmar les poblacions on havia fet molts dels seus miracles, perquè no s’havien convertit: «Ai de tu, Corazín! Ai de tu, Betsaida! Si a Tir i a Sidó s’haguessin fet els miracles que vosaltres heu vist, ja fa temps que, en senyal de penediment, s’haurien posat cendra i vestits de sac i s’haurien convertit. Per això us dic que el dia del judici serà més suportable per a Tir i Sidó que per a vosaltres. I tu, Cafarnaüm, ¿et creus que seràs enaltida fins al cel? Al país dels morts, baixaràs! Si a Sodoma s’haguessin fet els miracles que tu has vist, encara avui existiria. Per això et dic que el dia del judici serà més suportable per a Sodoma que per a tu».


Les fotografies utilitzades són d’autoria pròpies o sota Llicència Creative Commons.

You may also like...