Àudio: Sant Joan 6,35-40

L’Evangeli i el comentari de dimecres III de Pasqua 4 de maig  del 2022.

Escoltar l’àudio:


En aquell temps, Jesús digué a la gent: «Jo soc el pa que dona la vida: els qui venen a mi no passaran fam, els qui creuen en mi no tindran mai set. Però ja us ho he dit: vosaltres, després d’haver-me vist, no em creieu. Tot allò que el Pare em dona vindrà a mi, i jo no trauré pas fora ningú que vingui a mi, perquè no he baixat del cel per fer la meva voluntat, sinó la del qui m’ha enviat. I la voluntat del qui m’ha enviat és que jo no perdi res d’allò que ell m’ha donat, sinó que ho ressusciti el darrer dia. Perquè la voluntat del meu Pare és que tots els qui veuen el Fill i creuen en ell tinguin vida eterna. I jo els ressuscitaré el darrer dia».


Fotografia: Monestir de Sant Jeroni de la Murtra  @ Cinto Busquet

You may also like...