Pregària XI per Catalunya

Senyor Déu i Pare nostre, us demanem que la vostra imatge reflectida en cada persona humana ens faci reconèixer-nos els uns als altres com a dons sagrats dotats d’una immensa dignitat.

Especialment en les situacions e conflicte i d’injustícia, ajudeu-nos a fer
de la no violència activa el nostre estil de vida.

Feu que es conformin a l’autèntica no violència, els nostres sentiments i els nostres valors personals.

Que l’amor i la no violència guiïn la manera de tractar-nos en les relacions interpersonals, socials i internacionals.

Que la no violència es transformi, des del nivell local i quotidià fins a l’ordre internacional, en l’estil característic de les nostres decisions, de les nostres relacions, de les nostres accions i de l’activitat política en totes les seves formes.

Feu-nos entendre a fons que el veritable camp de batalla on s’enfronten la violència i la pau és el cor de cadascun de nosaltres.

Que siguem més conscients que la no violència no significa rendició, desinterès o passivitat, sinó compromís ferm en la lluita pacífica per un món just i fraternal, on els drets i la dignitat de les persones i dels pobles siguin reconeguts i respectats per tots els Estats i tots els poders establerts.

Que puguem avançar vers la llibertat i puguin ser posats els fonaments d’un ordre jurídic més just per a tots els ciutadans a Catalunya i arreu de l’Estat, i així els nostres germans que se senten espanyols no ens considerin, als qui no ens en sentim, ni una amenaça ni una anomalia, sinó com una oportunitat d’enriquir-nos i estimular-nos els uns als altres en el profund respecte de la nostra diversitat.

Cinto Busquet


You may also like...