Àudio: Sant Mateu 4,18-22

L’Evangeli i el comentari de dimecres 30 de novembre del 2022.

Escoltar l’àudio:


Lectura de l’Evangeli segons Sant Mateu.

En aquell temps, tot vorejant el llac de Galilea, Jesús veié dos germans, Simó, l’anomenat Pere, i Andreu. Estaven tirant el filat a l’aigua, perquè eren pescadors, i els digué: «Veniu amb mi, i us faré pescadors d’homes». Immediatament abandonaren les xarxes i se n’anaren amb ell. Més enllà veié altres dos germans, Jaume i Joan, fills de Zebedeu. Eren a la barca amb el seu pare, repassant les xarxes, i Jesús els cridà. Ells abandonaren immediatament la barca i el pare, i se n’anaren amb ell.

Les fotografies utilitzades són d’autoria pròpies o sota Llicència Creative Commons, per exemple: www.cathopic.com

You may also like...