Àudio: Sant Mateu 11,20-24

L’Evangeli i el comentari de dimarts 17 juliol del 2018.

Escoltar l’àudio:


Lectura de l’evangeli segons sant Mateu

En aquell temps, Jesús amenaçà les poblacions on havia fet molts dels seus miracles, i no s’havien convertit. Els deia: «Ai de tu, Corazín! Ai de tu, Bet-Saida! Si a Tir i a Sidó haguessin vist els miracles que han estat fets aquí, ja fa temps que s’haurien cobert de sac i de cendra en senyal de penediment i haurien canviat de vida, Però jo us asseguro que el dia del judici la sort de Tir i de Sidó serà més suportable que la vostra. I tu, Cafar-Naüm, et creus que t’aixecaràs fins al cel? T’enfonsaràs fins al país dels morts! Perquè si els miracles que tu has vist haguessin estat fets a Sodoma, encara existiria el dia d’avui. Però jo t’asseguro que el dia del judici la sort del país de Sodoma serà més suportable que la teva».
Quan Jesús acabà de fer als dotze deixebles aquestes recomanacions, se n’anà a predicar i a ensenyar pels pobles d’aquella regió.


BCI – Bíblia catalana. Traducció interconfessional – Enllaç
Aquí teniu l’enllaç per descarregar l’Aplicació per a tauletes i dispositius mòbils:
Dispositivos Android: Google Play
Iphone y IPad – Apple: ITunes
La fotografia utilitzada és de Robert Lluís, fotògraf de Calella

You may also like...