Àudio: Sant Marc 2,23-28

L’Evangeli i el comentari de dimarts 16 de gener del 2024.

Escoltar l’àudio:


Lectura de l’evangeli segons sant Marc

Un dissabte, Jesús passava per uns sembrats: Tot caminant, els seus deixebles començaren a collir espigues, però els fariseus deien: «Mira, com és que fan una feina que no és permesa en dissabte?» Jesús els respon: No heu llegit mai què va fer David en un cas de necessitat, quan ell i els seus homes no tenien res per a menjar? No heu llegit, en la història del gran sacerdot Abiatar, com va entrar al temple de Déu; va menjar els pans sagrats, que només poden menjar els sacerdots, i en va donar també als seus homes?» I els deia: «El repòs del dissabte ha estat fet per a l’home, no l’home per al repòs del dissabte. I per això el Fill de d’home és amo fins i tot del dissabte».


Les fotografies utilitzades són d’autoria pròpia o sota llicència Creative Commons.

You may also like...