Àudio: Sant Marc 16,15-18

L’Evangeli i el comentari de dijous 25 de gener del 2024.

Escoltar l’àudio:


Lectura de l’evangeli segons sant Marc

En aquell temps Jesús s’aparegué als onze i els digué:«Aneu per tot el món i prediqueu a tothom la Bona Nova de l’evangeli. Els qui creuran i es faran batejar, se salvaran; els qui no creuran, seran condemnats. Els qui hauran cregut faran miracles com aquests: expulsaran dimonis pel poder del meu nom, parlaran llenguatges nous; si agafen serps amb les mans o beuen metzines no els faran cap mal, els malalts a qui hauran imposat les mans, es posaran bons».


Les fotografies utilitzades són d’autoria pròpia o sota llicència Creative Commons.s.

You may also like...