Àudio: Sant Marc 12,18-27

L’Evangeli i el comentari de dimecres 06 juny del 2018.

Escoltar l’àudio:


Lectura de l’evangeli segons sant Marc

En aquell temps, uns saduceus anaren a trobar Jesús. Els saduceus neguen que els homes hagin de ressuscitar. Per això li proposaren aquesta qüestió: «Mestre, Moisès ens va prescriure que si un home casat mor i deixa la dona sense fills, el seu germà es casi amb la dona del difunt, per donar descendència al seu germà. Doncs bé; hi havia set germans. El primer, que era casat, morí sense descendència. El segon es va casar amb la dona del difunt i morí també sense cap fill. El tercer igual, i així fins al setè, però cap d’ells no deixà descendència. Finalment ella també morí. Per tant, en la resurrecció, quan ressuscitaran tots ells, de quin dels set serà l’esposa aquesta dona? Perquè tots set s’hi havien casat».
Jesús els respongué: «Plantegeu malament tota aquesta qüestió perquè desconeixeu el poder de Déu i el que diu l’Escriptura. Primer de tot, quan ressuscitaran d’entre els morts, ja no es casaran, sinó que seran com els àngels en el cel. I pel que fa a la resurrecció dels morts, no heu llegit en el llibre de Moisès, en el passatge de la Bardissa, que Déu li digué: “Jo sóc el Déu d’Abraham, Déu d’Isaac i Déu de Jacob?” No és Déu de morts, sinó de vius. Per tant aneu ben errats».


BCI – Bíblia catalana. Traducció interconfessional – Enllaç
Aquí teniu l’enllaç per descarregar l’Aplicació per a tauletes i dispositius mòbils:
Dispositivos Android: Google Play
Iphone y IPad – Apple: ITunes
Les fotografies utilitzades són d’autoria pròpies o sota Llicència Creative Commons, per exemple: www.cathopic.com

You may also like...