Àudio: Sant Marc 12,18-27

L’Evangeli i el comentari de dimecres 05 juny del 2024.

Escoltar l’àudio:


Lectura de l’evangeli segons sant Marc

En aquell temps, uns saduceus l’anaren a trobar. Els saduceus neguen que hi hagi resurrecció;  per això li van plantejar aquesta dificultat a Jesús:
—Mestre, Moisès ens va prescriure que, si un home mor i deixa muller, però no ha tingut fills, el seu germà es casi amb la viuda per donar descendència al germà difunt. Doncs bé, hi havia set germans. El primer es va casar, i va morir sense tenir descendència. El segon es va casar amb la dona del difunt, i morí sense tenir-ne descendència. Igualment el tercer. Cap dels set no va tenir descendència. Després de tots va morir també la dona.  Per tant, quan arribi la resurrecció i tots ells ressuscitin, de quin dels set serà muller, si tots set s’hi havien casat?
Jesús els respongué:
—Aneu equivocats precisament perquè no coneixeu les Escriptures ni el poder de Déu.
 Quan tots ells ressuscitin d’entre els morts, ja no prendran muller ni marit, sinó que seran com els àngels del cel. »I sobre el fet que els morts ressusciten, ¿no heu llegit en el llibre de Moisès, en el passatge de la Bardissa, com Déu li va dir: Jo soc el Déu d’Abraham, el Déu d’Isaac i el Déu de JacobEll no és Déu de morts, sinó de vius. Aneu molt equivocats!


Les fotografies utilitzades són d’autoria pròpies o sota Llicència Creative Commons.

You may also like...