Àudio: Sant Marc 10,1-12

L’Evangeli i el comentari de divendres 24 maig del 2024.

Escoltar l’àudio:


Lectura de l’evangeli segons sant Marc

Jesús se’n va anar  al territori de Judea, a l’altra banda del Jordà. La gent tornà a reunir-se al seu voltant, i ell els instruïa, com tenia per costum.
Aleshores se li van atansar uns fariseus. Volien posar-lo a prova i li preguntaren si és permès a un home de divorciar-se de la seva dona. Ell els va fer aquesta altra pregunta:
—Què us va ordenar Moisès?
Li respongueren:
—Moisès va permetre de donar a la muller un document de divorci i fer-la marxar.
Jesús els digué:
—Moisès va escriure aquesta norma per la vostra duresa de cor. Però, des del principi de la creació, Déu els va fer home i dona. Per això l’home deixa el pare i la mare per unir-se a la seva dona, i tots dos formen una sola carn. Per tant, ja no són dos, sinó una sola carn. Allò que Déu ha unit, que l’home no ho separi.
Un cop a casa, els deixebles tornaren a preguntar-li sobre això mateix. Jesús els diu:
—El qui es divorcia de la seva dona i es casa amb una altra, comet adulteri contra la primera, i si la dona es divorcia del seu home i es casa amb un altre, comet adulteri.


Les fotografies utilitzades són d’autoria pròpies o sota Llicència Creative Commons.

You may also like...