Àudio: Sant Lluc 10,13-16

L’Evangeli i el comentari de divendres 06 d’octubre del 2023.

Escoltar l’àudio:


Lectura de l’evangeli segons sant Lluc

En aquell temps, Jesús digué: «Ai de tu, Corazín! Ai de tu, Bet-Saida! Si a Tir i a Sidó haguessin vist els miracles que han estat fets aquí, ja fa temps que s’haurien assegut coberts de sac i de cendra, en senyal de penediment, i haurien canviat de vida. Però en el judici la sort de Tir i de Sidó serà més suportable que la vostra. I tu, Cafar-Naüm, et creus que t’aixecaràs fins al cel? T’enfonsaràs fins al país dels morts! Qui us escolta a vosaltres m’escolta a mi. Qui no fa cas de vosaltres no fa cas de mi, i qui no fa cas de mi no fa cas del qui m’ha enviat».


Les fotografies utilitzades són d’autoria pròpies o sota Llicència Creative Commons.

You may also like...