Àudio: Sant Jn 1,43-51

L’Evangeli i el comentari de dijous 05 de gener de 2023

Escoltar l’àudio:


Lectura de l’evangeli segons sant Joan
En aquell temps, Jesús resolgué de sortir cap a Galilea. Troba Felip i li diu: «Segueix-me». Llavors Felip, que era de Betsaida, el poble d’Andreu i de Pere, va trobar Natanael i li digué: «Hem trobat aquell de qui van escriure Moisès, en els llibres de la Llei, i també els profetes: és Jesús, fill de Josep, de Natzaret». Natanael li replicà: «De Natzaret en pot sortir res de bo?». Felip li diu: «Vine i ho veuràs».

Quan Jesús veié Natanael que venia cap a ell, digué: «Mireu un autèntic israelita, un home que no enganya». Li diu Natanael: «D’on em coneixes?». Jesús li respon: «Abans que Felip et cridés, t’he vist sota la figuera». Li diu Natanael: «Rabí, tu ets el Fill de Déu, tu ets el Rei d’Israel». Jesús li digué: «¿Creus només perquè t’he dit que t’havia vist sota la figuera? Coses més grans veuràs!». I afegí: «Us ho ben asseguro: veureu obert el cel, i els àngels de Déu pujant i baixant sobre el Fill de l’home».


Les fotografies utilitzades són d’autoria pròpies o sota Llicència Creative Commons.

You may also like...