Pregària XIX per Catalunya

Ens diuen que som insolidaris i tancats, quan l’únic que reclamem és de ser reconeguts en la nostra identitat col•lectiva en la Comunitat Internacional.
Ens diuen que no és possible infringir la Sagrada Llei, quan tots ens adonem que això només és un pretext per deixar tot igual sense canviar res.
Ens diuen que hem de ser realistes i que modificar l’estatus polític del nostre poble no va d’acord als temps d’avui, quan sabem tots molt bé que tot és adaptable i relatiu.
I per això ens mantindrem ferms, Senyor, en la nostra íntima convicció que ningú ni res no està per damunt de Vós i que ningú no està moralment legitimat a menystenir la llibertat i la dignitat que Vós a tots ens heu donat.

Cinto Busquet


You may also like...