Pregària VII per Catalunya

Senyor Jesús, Vós que vàreu escollir el camí de la humilitat i de l’abaixament amorós per portar i fer visible el Regne de Déu-Amor entre els homes i dones del vostre temps i de tots els temps, feu-nos forts en la feblesa i lluminosos en la foscor, perquè puguem seguir-vos i ser en el temps nostre agents actius de transformació.
Beneïu la nostra terra catalana i tots els països del món, perquè minvin i possiblement desapareguin les violències i les imposicions.
Que puguin tots els pobles d’una manera o una altra oprimits ser reconeguts sense recels com a membres de ple dret de la Comunitat Internacional, i també nosaltres com a catalans puguem contribuir millor al progrés i al benestar de tots els homes i dones de casa nostra i d’arreu del món.

Cinto Busquet


You may also like...