Fratelli Tutti / Pregàries Finals

Fratelli Tutti 

Pregària al Creador

Senyor i Pare de la humanitat,
que vas crear tots els éssers humans amb la mateixa dignitat,
infon en els nostres cors un esperit fraternal.
Inspira’ns un somni de retrobament, de diàleg, de justícia i de pau.
Impulsa’ns a crear societats més sanes
i un món més digne,
sense fam, sense pobresa, sense violència, sense guerres.
Que el nostre cor s’obri
a tots els pobles i nacions de la terra,
per reconèixer el bé i la bellesa
que has sembrat en cadascun,
per estrènyer llaços d’unitat, de projectes comuns,
d’esperances compartides. Amén.

Pregària Cristiana ecumènica

Déu nostre, Trinitat d’amor,
des de la força comunitària de la teva intimitat divina
vessa en nosaltres el riu de l’amor fratern.
Dona’ns aquest amor que es reflectia en els gestos de Jesús,
en la seva família de Natzaret i en la primera comunitat cristiana.
Concedeix als cristians que visquem l’Evangeli
i puguem reconèixer el Crist en cada ésser humà,
per veure’l crucificat en les angoixes dels abandonats
i oblidats d’aquest món
i ressuscitat en cada germà que s’aixeca.
Vine, Esperit Sant, mostra’ns la teva bellesa
reflectida en tots els pobles de la terra,
per descobrir que tots són importants,
que tots són necessaris, que són rostres diferents
de la mateixa humanitat que estimes. Amén.

Escoltar l’àudio:


You may also like...