Celebrant seixanta-setè aniversari del seu casament

Avui he tingut la gran alegria de poder celebrar amb els pares una Missa d’Acció de Gràcies a casa seva en ocasió del seixanta-setè aniversari del seu casament, durant la qual els he donat també el sagrament de la Unció dels Malalts per demanar a Déu que els mantingui sempre en la Pau i en la Joia que Ell comunica a tots els qui viuen en l’Amor.

Gràcies, pares, per la vostra fidel i generosa donació l’un a l’altre, i junts envers els set fills, els deu nets i els cinc besnets!

Cinto Busquet


You may also like...