Àudio: Sant Mc 2,23-28

L’Evangeli i el comentari de dimarts 17 de gener de 2023

Escoltar l’àudio:


Lectura de l’Evangeli segons Sant Marc.

Un dissabte, Jesús passava per uns sembrats: Tot caminant, els seus deixebles començaren a collir espigues, però els fariseus deien: «Mira, com és que fan una feina que no és permesa en dissabte?» Jesús els respon: No heu llegit mai què va fer David en un cas de necessitat, quan ell i els seus homes no tenien res per a menjar? No heu llegit, en la història del gran sacerdot Abiatar, com va entrar al temple de Déu; va menjar els pans sagrats, que només poden menjar els sacerdots, i en va donar també als seus homes?» I els deia: «El repòs del dissabte ha estat fet per a l’home, no l’home per al repòs del dissabte. I per això el Fill de l’home és amo fins i tot del dissabte».


<hr />

Les fotografies utilitzades són d’autoria pròpies o sota Llicència Creative Commons.

You may also like...