Àudio: Sant Mateu 9,27-31

L’Evangeli i el comentari de divendres 02 de desembre del 2022.

Escoltar l’àudio:

Lectura de l’evangeli segons sant Mateu

En aquell temps, dos cecs seguien Jesús tot cridant: «Fill de David, apiadeu-vos de nosaltres». Quan arribà a casa, vingueren els cecs i Jesús els preguntà: «Creieu que tinc poder de fer això que demaneu?» Ells li responen: «Senyor, sí que ho creiem». Llavors els tocà els ulls tot dient-los: «Que es faci tal com heu cregut». I recobraren la vista.
Jesús els advertí enèrgicament: «Mireu que no ho sàpiga ningú». Però ells, així que sortiren, en parlaren per totes aquelles contrades.


Les fotografies utilitzades són d’autoria pròpies o sota Llicència Creative Commons.

You may also like...