Àudio: Sant Mc 16,15-18

L’Evangeli i el comentari de dimarts 25 de gener de 2023

Escoltar l’àudio:


Lectura de l’Evangeli segons Sant Marc.

En aquell temps Jesús s’aparegué als onze i els digué: «Aneu per tot el món i prediqueu a tothom la Bona Nova de l’evangeli. Els qui creuran i es faran batejar, se salvaran; els qui no creuran, seran condemnats. Els qui hauran cregut faran miracles com aquests: expulsaran dimonis pel poder del meu nom, parlaran llenguatges nous; si agafen serps amb les mans o beuen metzines no els faran cap mal, els malalts a qui hauran imposat les mans, es posaran bons».


Les fotografies utilitzades són d’autoria pròpies o sota Llicència Creative Commons.

You may also like...