Índex temàtic dels Evangelis

 1. 20180212 – Jaume 1,1-11
 2. 20180213 – Jaume 1,12-18

Índex de L’Evangeli segons Mateu
Índex de L’Evangeli segons Marc
Índex de L’Evangeli segons Lluc
Índex de L’Evangeli segons Joan

Pròleg de Joan

 1. 20160103 – Jn 1,1-18
 2. 20161225 – Jn 1,1-18
 3. 20161231 – Jn 1,1-18
 4. 20171225 – Jn 1,1-18
 5. 20181225 – Jn 1,1-18
 6. 20171217 – Jn 1,6-8.19

Anunci del Naixement de Joan Baptista

 1. 20161219 – Lc 1,5-25

Anunci del Naixement de Jesús

 1. 20151208 – Lc 1,26-38
 2. 20161208 – Lc 1,26-38
 3. 20161220 – Lc 1,26-38
 4. 20170325 – Lc 1,26-38
 5. 20171208 – Lc 1,26-38
 6. 20171224 – Lc 1,26-38
 7. 20181208 – Lc 1,26-38

Maria visita Elisabet i Càntic de Maria

 1. 20161221 – Lc 1,39-45
 2. 20181223 – Lc 1,39-45
 3. 20170531 – Lc 1,39-56
 4. 20170815 – Lc 1,39-56
 5. 20180815 – Lc 1,39-56
 6. 20161222 – Lc 1,46-56

Naixement i circumcisió de Joan Baptista

 1. 20161223 – Lc 1,57-66

Càntic de Zacaries

 1. 20161224 – Lc 1,67-79

Creixença de Joan Baptista

 1. 20170624 – Lc 1,57-66-80
 2. 20180624 – Lc 1,57-66-80

Genealogia de Jesús

 1. 20161217 – Mt 1,1-17
 2. 20181217 – Mt 1,1-17
 3. 20170908 – Mt 1,1-25

Naixement de Jesús

 1. 20131218 – Mt 1,18-24
 2. 20141218 – Mt 1,18-24
 3. 20151218 – Mt 1,18-24
 4. 20161218 – Mt 1,18-24
 5. 20170320 – Mt 1,16-18-21.24a
 6. 20190319 – Mt 1,16.18.21.24a
 7. 20171218 – Mt 1,18-24
 8. 20181218 – Mt 1,18-24

Naixement i circumcisió de Jesús

 1. 20160101 – Lc 2,16-21
 2. 20170101 – Lc 2,16-21
 3. 20180101 – Lc 2,16-21
 4. 20190101 – Lc 2,16-21
 5. 20170202 – Lc 2,2-40

Visita d’uns savis

 1. 20160106 – Mt 2,1-12
 2. 20170106 – Mt 2,1-12
 3. 20180106 – Mt 2,1-12

Fugida a Egipte

 1. 20161228 – Mt 2,13-18

Matança dels infants de Betlem – Retorn d’Egipte

 1. 20161230 – Mt 2,13-15.19-23

Presentació de l’infant Jesús al temple

 1. 20161229 – Lc 2,22-35
 2. 20171231 – Lc 2,22-40
 3. 20171230 – Lc 2,36-40

A l’edat de dotze anys, Jesús va al temple

 1. 20151227 – Lc 2,41-52
 2. 20180609 – Lc 2,41-51
 3. 20181230 – Lc 2,41-52

Predicació de Joan Baptista

 1. 20151206 – Lc 3,1-6
 2. 20181209 – Lc 3,1-6     
 3. 20151213 – Lc 3,10-18
 4. 20181216 – Lc 3,10-18
 5. 20160110 – Lc 3,15-16.21-22
 6. 20190113 – Lc 3,15-16.21-22
 7. 20161204 – Mt 3,1-12
 8. 20171210 – Mc 1,1-8
 9. 20180107 – Mc 1,7-11

Testimoni de Joan Baptista

 1. 20170102 – Jn 1,19-28

Baptisme de Jesús

 1. 20170108 – Mt 3,13-17

Temptacions de Jesús

 1. 20170305 – Mt 4,1-11
 2. 20160214 – Lc 4,1-13
 3. 20190310 – Lc 4,1-13

Inici de la predicació a Galilea

 1. 20170107 – Mt 4,12-17.23-25
 2. 20170122 – Mt 4,12-23
 3. 20170109 – Mc 1,14-20
 4. 20180121 – Mc 1,14-20
 5. 20190110 – Lc 4,14-22a
 6. 20190127 – Lc 1,1-4;4,14-21

Jesús la sinagoga Natzaret

 1. 20160131 – Lc 4,21-30
 2. 20190203 – Lc 4,21-30
 3. 20170904 – Lc 4,16-30
 4. 20180305 – Lc 4,24-30

Crida dels primers deixebles

 1. 20160207 – Lc 5,1-11
 2. 20170907 – Lc 5,1-11
 3. 20190210 – Lc 5,1-11
 4. 20161130 – Mt 4,18-22
 5. 20181130 – Mt 4,18-22
 6. 20180218 – Mc 1,12-15

Primers deixebles

 1. 20150118 – Jn 1,35-42
 2. 20170103 – Jn 1,29-34
 3. 20170104 – Jn 1,35-42
 4. 20180114 – Jn 1,35-42
 5. 20170105 – Jn 1,43-51
 6. 20170115 – Jn 1,29-34
 7. 20170824 – Jn 1,45-51
 8. 20170929 – Jn 1,47-51

Les noces de Canà

 1. 20160117 – Jn 2,1 -12
 2. 20190120 – Jn 2,1-12

Jesús les multituds

 1. 20161028 – Lc 6,12-19
 2. 20170912 – Lc 6,12-19
 3. 20171028 – Lc 6,12-19

Les Benaurances i malaurances

 1. 20161101 – Mt 5,1-12a
 2. 20181101 – Mt 5,1-12a
 3. 20170129 – Mt 5,1-12
 4. 20170612 – Mt 5,1-12
 5. 20170913 – Lc 6,20-26
 6. 20190217 – Lc 6,17.20-26

La llàntia sota el gerro

 1. 20170925 – Lc 8,16-18

Sal de la terra i llum del món

 1. 20170205 – Mt 5,13-16
 2. 20170613 – Mt 5,13-16

Jesús i la Llei-L’homicidi-L’adulteri-El divorci- Els juraments

 1. 20170212 – Mt 5,17-37
 2. 20170310 – Mt 5,20-26
 3. 20170322 – Mt 5,17-19
 4. 20170614 – Mt 5,17-19
 5. 20170615 – Mt 5,20-26
 6. 20170616 – Mt 5,27-32
 7. 20170617 – Mt 5,33-37

La venjança

 1. 20170619 – Mt 5,38-42
 2. 20180618 – Mt 5,38-42

Estimar els enemics

 1. 20170219 – Mt 5,38-48
 2. 20170311 – Mt 5,43-48
 3. 20170620 – Mt 5,43-48
 4. 20190618 – Mt 5,43-48
 5. 20180913 – Lc 6,27-38
 6. 20190224 – Lc 6,27-38
 7. 20170313 – Lc 6,36-38

Necessitat de convertir-se – Paràbola de la figuera estèril

 1. 20160228 – Lc 13,1-9
 2. 20181027 – Lc 13,1-9
 3. 20190324 – Lc 13,1-9  

Guarició d’una dona en dissabte

 1. 20161024 – Lc 13,10-17
 2. 20171030 – Lc 13,10-17

Paràbola del ric i Llàtzer

 1. 20160925 – Lc 16,19-31
 2. 20170316 – Lc 16,19-31
 3. 20190321 – Lc 16,19-31

Ensenyaments als deixebles

 1. 20161107 – Lc 17,1-6
 2. 20171113 – Lc 17,1-6
 3. 20161108 – Lc 17,7-10
 4. 20171114 – Lc 17,7-10

Purificació dels deu leprosos

 1. 20171115 – Lc-17-11-19

La vinguda del Regne

 1. 20161110 – Lc 17,20-25
 2. 20171116 – Lc 17,20-25
 3. 20161111 – Lc 17,26-37
 4. 20171117 – Lc 17,26-37

Paràbola del Jutge i la vídua

 1. 20161016 – Lc 18,1-8
 2. 20161112 – Lc 18,1-8
 3. 20171118 – Lc 18,1-8

Paràbola del fariseu i el publicà

 1. 20161023 – Lc 18,9-14
 2. 20180310 – Lc 18,9-14

L’almoina-La pregària-El dejuni

 1. 20140618 – Mt 6,1-6.16-18
 2. 20150218 – Mt 6,1-6.16-18
 3. 20170301 – Mt 6,1-6.16-18
 4. 20170621 – Mt 6,1-6.16-18
 5. 20150618 – Mt 6,7-15
 6. 20170307 – Mt 6,7-15
 7. 20170622 – Mt 6,7-15

La pregària dels deixebles

 1. 20160724 – Lc 11,1-13
 2. 20171011 – Lc 11,1-4
 3. 20181011 – Lc 11,5-13

Un tresor en el cel. El llum del cos

 1. 20180622 – Mt 6,19-23

Déu i el diner. Confiança i neguit

 1. 20160618 – Mt 6,24-34
 2. 20170226 – Mt 6,24-34
 3. 20180623 – Mt 6,24-34

No judicar els altres

 1. 20190303 – Lc-6-39-45
 2. 20170313 – Lc 6,36-38
 3. 20190318 – Lc 6,36-38

Demanar, cercar, trucar- Els dos camins

 1. 20160218 – Mt 7,7-12
 2. 20170309 – Mt 7,7-12
 3. 20170626 – Mt 7,1-15
 4. 20170627 – Mt 7,6.12-14
 5. 20171005 – Mt 7,7-11

L’arbre i els seus fruits

 1. 20170628 – Mt 7,15-20
 2. 20170916 – Lc 6,43-49

Dir i fer-Les dues cases-L’autoritat de Jesús

 1. 20161201 – Mt 7,21.24-27
 2. 20171207 – Mt 7,21.24-27
 3. 20180628 – Mt 7,21-29

Acusacions contra els fariseus i els mestres de la Llei

 1. 20161011 – Lc 11,37-41
 2. 20161012 – Lc 11,42-46
 3. 20181017 – Lc 11,42-46
 4. 20161013 – Lc 11,47-54

Invitació a vetllar

 1. 20160807 – Lc 12,32-48
 2. 20171024 – Lc 12,35-38
 3. 20161019 – Lc 12,39-48
 4. 20171025 – Lc 12,39-48

Resurrecció del fill d’una vídua de Naïm

 1. 20170919 – Lc 7,11-17
 2. 20180918 – Lc 7,11-17

L’Autoritat del Fill

 1. 20150318 – Jn 5,17-30
 2. 20170329 – Jn 5,17-30

El testimoni a favor de Jesús

 1. 20161216 – Jn 5,33-36
 2. 20170330 – Jn 5,31-47

Guarició d’un home posseït d’un esperit maligne

 1. 20170110 – Mc 1,21-28
 2. 20180128 – Mc 1,21-28
 3. 20170905 – Lc 4,31-37

Jesús predica per tot Galilea

 1. 20170111 – Mc 1,29-39
 2. 20180204 – Mc 1,29-39

Guarició d’un leprós

 1. 20170630 – Mt 8,1-4
 2. 20170112 – Mc 1,40-45
 3. 20180211 – Mc 1,40.45
 4. 20190111 – Lc 5,12-16

Guarició del criat d’un centurió-Guarició de la sogra de Pere i d’altres malalts

 1. 20161128 – Mt 8,5-11
 2. 20181203 – Mt 8,5-11
 3. 20170701 – Mt 8,5-17
 4. 20170918 – Lc 7,1-10

Seguir Jesús

 1. 20180702 – Mt 8,18-22
 2. 20171004 – Lc 9,57-62
 3. 20181003 – Lc 9,57-62
 4. 20190630 – Lc 9,51-62

Guarició d’un home de la piscina de Betzata

 1. 20170328 – Jn 5,1-3.5-16

La guarició del fill del funcionari reial

 1. 20170327 – Jn 4,43-54

Missió dels setanta-dos deixebles

 1. 20131018 – Lc 10,1-9
 2. 20141018 – Lc 10,1-9
 3. 20161018 – Lc 10,1-9
 4. 20170214 – Lc 10,1-9
 5. 20171018 – Lc 10,1-9
 6. 20181018 – Lc 10,1-9 
 7. 20181004 – Lc 10,1-12
 8. 20190707 – Lc 10,1-12.17-20

Una gran gentada vora el llac

 1. 20170119 – Mc 3,7-12
 2. 20180118 – Mc 3,7-12

La llàntia sota el gerro

 1. 20170126 – Mc 4,21-25
 2. 20170925 – Lc 8,16-18

Paràbola de la llavor que creix tota sola

 1. 20170127 – Mc 4,26-34
 2. 20180617 – Mc 4,26-34

Aixoplugar de la sogra de Simó i d’altres malalts

 1. 20170906 – Lc 4,38-44

La tempesta calmada

 1. 20170128 – Mc 4,35-41
 2. 20170704 – Mt 8,23-27

Guarició de dos endimoniats a Gàdara o Gerasa

 1. 20170130 – Mc 5,1-20
 2. 20170705 – Mt 8,28-34

Guarició d’un paralític

 1. 20170706 – Mt 9,1-8
 2. 20161205 – Lc 5,17-26
 3. 20181210 – Lc 5,17-26
 4. 20170113 – Mc 2,1-12
 5. 20190118 – Mc 2,1-12

Jesús crida Mateu, el publicà

 1. 20140118 – Mc 2,13-17
 2. 20170114 – Mc 2,13-17
 3. 20170304 – Lc 5,27-32
 4. 20170707 – Mt 9,9-13
 5. 20170921 – Mt 9,9-13

Discussió sobre el dejuni

 1. 20160118 – Mc 2,18-22
 2. 20170116 – Mc 2,18-22
 3. 20170303 – Mt 9,14-15
 4. 20190308 – Mt 9,14-15
 5. 20170708 – Mt 9,14-17
 6. 20180907 – Lc 5,33-39

Guarició d’una dona amb hemorràgies. Una noia, retornada a la vida

 1. 20170131 – Mc 5,21-43
 2. 20180701 – Mc 5,21-43
 3. 20170710 – Mt 9,18-26

Guarició de dos cecs

 1. 20161202 – Mt 9,27-31
 2. 20181207 – Mt 9,27-31

Guarició d’un mut endimoniat-Jesús és compadeix de les multituds

 1. 20170711 – Mt 9,32-38
 2. 20171209 – Mt 9,35-10,1.6-8

Elecció dels Dotze

 1. 20170120 – Mc 3,13-19
 2. 20170712 – Mt 10,1-7
 3. 20170912 – Lc 6,12-19

Missió dels Dotze

 1. 20180201 – Mc 6,7-13
 2. 20180715 – Mc 6,7-13

Instruccions dels Dotze

 1. 20170713 – Mt 10,7-15
 2. 20170927 – Lc 9,1-6

Persecucions dels enviats

 1. 20161226 – Mt 10,17-22
 2. 20170714 – Mt 10,16-23
 3. 20171226 – Mt 10,17-22

Invitació a la confianza-Reconèixer Jesucrist davant els homes

 1. 20161014 – Lc 12,1-7
 2. 20170625 – Mt 10,26-33
 3. 20170715 – Mt 10,24-33

Paràbola del ric insensat

 1. 20160731 – Lc 12,13-21
 2. 20161017 – Lc 12,13-21
 3. 20171023 – Lc 12,13-21

Jesús, motiu de divisió

 1. 20170717 – Mt 10,34-11,1
 2. 20160814 – Lc 12,49-53
 3. 20161020 – Lc 12,49-53
 4. 20171026 – Lc 12,49-53

Disposicions dels seguidors de Jesús-Acollir els enviats de Jesús

 1. 20170702 – Mt 10,37-42

Activitat de Jesús- Els enviats de Joan Baptista

 1. 20161211 – Mt 11, 2-11
 2. 20130918 – Lc 7,31-35
 3. 20161209 – Mt 11,13-19
 4. 20161214 – Lc 7,19-23
 5. 20161215 – Lc 7,24-30
 6. 20170920 – Lc 7,31-35
 7. 20171214 – Mt 11,11-15
 8. 20171215 – Mt 11,16-19

Jesús i Nicodem

 1. 20180410 – Jn 3,7b-15
 2. 20170914 – Jn 3,13-17
 3. 20180311 – Jn 3,14-21

Jesús i Joan Baptista

 1. 20190112 – Jn 3,22-30
 2. 20170427 – Jn 3,31-36

Jesús i la samaritana

 1. 20170319 – Jn 4,5-42
 2. 20170515 – Jn 4,21-26

Jesús perdona una pecadora

 1. 20140918 – Lc 7,36-50
 2. 20180920 – Lc 7,36-50

Algunes dones acompanyen Jesús

 1. 20150918 – Lc 8,1-3
 2. 20170922 – Lc 8,1-3

Les poblacions galilees que no s’han convertit

 1. 20170718 – Mt 11,20-24
 2. 20171006 – Lc 10,13-16

Retorn dels setenta-dos de la missió

 1. 20171007 – Lc 10,17-24

Pregària de Jesús

 1. 20161129 – Lc 10,21-24
 2. 20161207 – Mt 11,28-30
 3. 20170623 – Mt 11,25-30
 4. 20170719 – Mt 11,25-27
 5. 20180718 – Mt 11,25-27 
 6. 20170709 – Mt 11,25-30
 7. 20170720 – Mt 11,28-30
 8. 20181212 – Mt 11,28-30
 9. 20171102 – Mt 11,25-30

Paràbola del bon samarità

 1. 20171009 – Lc 10,25-37
 2. 20181008 – Lc 10,25-37
 3. 20190714 – Lc-10-25-37

Marta i Maria

 1. 20170729 – Lc 10,38-42
 2. 20171010 – Lc 10,38-42

Les espigues arrencades en dissabte

 1. 20140718 – Mt 12,1-8
 2. 20170721 – Mt 12,1-8
 3. 20180720 – Mt 12,1-8
 4. 20190719 – Mt 12,1-8
 5. 20170117 – Mc 2,23-28
 6. 20170909 – Lc-6-1-5

Un home curat en dissabte

 1. 20170118 – Mc 3, 1-6
 2. 20180117 – Mc 3,1-6
 3. 20190123 – Mc 3,1-6
 4. 20170911 – Lc 6,6-11

Jesús, el servent escollit

 1. 20150718 – Mt 12,14-21
 2. 20180721 – Mt 12,14-21

Jesús i Beelzebul

 1. 20170121 – Mc 3,20-21
 2. 20170123 – Mc 3,22-30
 3. 20170323 – Lc 11,14-23
 4. 20180308 – Lc 11,14-28
 5. 20171013 – Lc 11,15-26
 6. 20180610 – Mc 3,20-35

La veritable felicitat

 1. 20171012 – Lc 11,27-28
 2. 20171014 – Lc 11,27-28

El senyal de Jonàs

 1. 20160718 – Mt 12,38-42
 2. 20161010 – Lc 11,29-32
 3. 20170308 – Lc 11,29-32
 4. 20170724 – Mt 12,38-42
 5. 20171016 – Lc 11,29-32

La mare i els germans de Jesús

 1. 20170124 – Mc 3,31-35
 2. 20170926 – Lc 8,19-21
 3. 20180724 – Mt 12,46-50

Paràbola del sembrador- El perquè de les paràboles

 1. 20170716 – Mt 13,1-23
 2. 20170726 – Mt 13,1-9
 3. 20170923 – Lc 8,4-15
 4. 20170727 – Mt 13,10-17
 5. 20180124 – Mc 4,1-20

Explicació de la paràbola del sembrador

 1. 20170728 – Mt 13,18-23
 2. 20180727 – Mt 13,18-23

Paràbola del blat i el jull

 1. 20170723 – Mt 13,24-43
 2. 20180728 – Mt 13,24-30

Paràbola del gra de mostaza-Paràbola del llevat-El perquè de les paràboles

 1. 20161025 – Lc 13,18-21
 2. 20170731 – Mt 13,31-35
 3. 20171031 – Lc 13,18-21

L’entrada al Regne de Déu

 1. 20160821 – Lc 13,22-30
 2. 20161026 – Lc 13,22-30

Explicació de la paràbola del blat i el jull

 1. 20170801 – Mt 13,36-43

Paràbola del tresor amagat-Paràbola de la perla

 1. 20170802 – Mt 13,44-46

Paràbola de la xarxa-Coses noves i coses velles

 1. 20170730 – Mt 13,44-52
 2. 20170803 – Mt 13,47-53
 3. 20180802 – Mt 13,47-53

Jesús, rebutjat en el seu poble

 1. 20170201 – Mc 6,1-6
 2. 20180708 – Mc 6,1-6
 3. 20170804 – Mt 13,54-58

Herodes vol veure Jesús

 1. 20170928 – Lc 9,7-9

Mort de Joan Baptista

 1. 20170203 – Mc 6,14-29
 2. 20170829 – Mc 6,17-29
 3. 20180829 – Mc 6,17-29
 4. 20170805 – Mt 14,1-12

Primera multiplicació dels pans

 1. 20170204 – Mc 6,30-34
 2. 20180722 – Mc 6,30-34
 3. 20190108 – Mc 6,34-44
 4. 20190109 – Mc 6,45-52
 5. 20170428 – Jn 6,1-15
 6. 20170807 – Mt 14,13-21
 7. 20190623 – Lc 9,11b-17

Jesús camina sobre l’aigua

 1. 20150418 – Jn 6,16-21
 2. 20151118 – Mt 14,22-33
 3. 20161118 – Mt 14,22-33
 4. 20170429 – Jn 6,16-21
 5. 20170808 – Mt 14,22-36
 6. 20170813 – Mt 14,22-33

Jesús, el pa de vida

 1. 20170501 – Jn 6,22-29
 2. 20180805 – Jn 6,24-35
 3. 20170502 – Jn 6,30-35
 4. 20180812 – Jn 6,41-51
 5. 20170504 – Jn 6,44-51
 6. 20170505 – Jn 6,52-59
 7. 20170618 – Jn 6,51-58
 8. 20180819 – Jn 6,51-58

Reaccions dels deixebles

 1. 20170506 – Jn 6,60-69
 2. 20180826 – Jn 6,60-69

Incredulitat dels germans de Jesús

 1. 20170331 – Jn 7,1-2.10.14.25-30

Incredulitat de les autoritat jueves

 1. 20170401 – Jn 7,40-53

La dona adúltera

 1. 20160313 – Jn 8,1-11
 2. 20170403 – Jn 8,1-11
 3. 20190407 – Jo 8,1-11

Jesús, la llum del món

 1. 20190408 – Jn 8,12-20

Jesús, l’enviat del Pare

 1. 20170404 – Jn 8-21-30

Jesús i Abraham

 1. 20170405 – Jn 8,31-42
 2. 20170406 – Jn 8,51-59

La ceguesa incurable

 1. 20170326 – Jn 9,1-41

La paràbola del pastor

 1. 20160418 – Jn 10,1-10
 2. 20170507 – Jn 10,1-10
 3. 20190513 – Jn 10,1-10
 4. 20170508 – Jn 10,11-18

Jesús i el Pare

 1. 20160318 – Jn 10,31-42
 2. 20160417 – Jn 10,27-30
 3. 20190512 – Jn 10,27-30
 4. 20170407 – Jn 10,31-42
 5. 20170509 – Jn 10,22-30

La mort fins a resurrecció de Llàtzer

 1. 20170402 – Jn 11,1-45

Decisió de matar Jesús

 1. 20170408 – Jn 11,45-56

Unció de Jesús a Betània

 1. 20170410 – Jn 12,1-11

Guarició de malalts a Genesaret

 1. 20170206 – Mc 6,53-56

La tradició dels antics

 1. 20170207 – Mc 7,1-13
 2. 20180902 – Mc 7,1-8a.14-15.21-23
 3. 20170208 – Mc 7,14-23

Guarició de la filla d’una cananea

 1. 20170209 – Mc 7,24-30
 2. 20170820 – Mt 15,21-28
 3. 20180808 – Mt 15,21-28

Discernir el temps present

 1. 20171027 – Lc 12,54-59

Guarició d’un sord-mut

 1. 20170210 – Mc 7,31-37
 2. 20180909 – Mc 7,31-37

Guarició de molts malalts i segona multiplicació dels pans

 1. 20170211 – Mc 8,1-10
 2. 20171206 – Mt 15,29-37

Petició d’un senyal

 1. 20190218 – Mc 8,11-13

El llevat i els pans

 1. 20140218 – Mc 8,14-21
 2. 20190219 – Mc 8,14-21

Guarició d’un cec a Betsaida

 1. 20170215 – Mc 8,22-26

Pere reconeix Jesús com a Messies

 1. 20170216 – Mc 8,27-33
 2. 20180916 – Mc 8,27-35
 3. 20170222 – Mt 16,13-19
 4. 20170629 – Mt 16,13-19
 5. 20170827 – Mt 16,13-20
 6. 20180928 – Lc 9,18-22

Jesús anuncia la seva mort i resurrecció

 1. 20170217 – Mc 8,34-9,1
 2. 20170302 – Lc 9,22-25
 3. 20170811 – Mt 16,24-28
 4. 20140831 – Mt 16,21-27
 5. 20170903 – Mt 16,21-27

Transfiguració de Jesús

 1. 20160221 – Lc 9,28-36
 2. 20190317 – Lc 9,28b-36
 3. 20161210 – Mt 17,10-13
 4. 20181215 – Mt 17,10-13
 5. 20170218 – Mc 9,2-13
 6. 20170312 – Mt 17,1-9
 7. 20170806 – Mt 17,1-9
 8. 20180225 – Mc 9,2-10
 9. 20180806 – Mc 9,2-10
 10. 20190223 – Mc 9,2-13

Guarició d’un noi endimoniat

 1. 20170220 – Mc 9,14-29
 2. 20170812 – Mt 17,14-20

Jesús anuncia per segona vegada la seva mort i resurrecció

 1. 20170814 – Mt 17,22-27
 2. 20170930 – Lc 9,43b-45

Jesús comenta a fer camí cap a Jerusalem

 1. 20171003 – Lc 9,51-56

El més important en el Regne del cel

 1. 20170221 – Mc 9,30-37
 2. 20180923 – Mc 9,30-37
 3. 20171002 – Mt 18,1-5.10
 4. 20180814 – Mt 18,1-5.10.12-14
 5. 20181001 – Lc 9,46-50

Paràbola de l’ovella perduda

 1. 20161206 – Mt 18,12-14
 2. 20181211 – Mt 18,12-14
 3. 20190628 – Lc 15,3-7

Qui no està contra nosaltres, està amb nosaltres

 1. 20160518 – Mc 9,38-40
 2. 20180523 – Mc 9,38-40
 3. 20180930 – Mc 9,38-43.45.47-48

Fer caure en pecat

 1. 20170223 – Mc 9,41-50

El germà que fa una ofensa

 1. 20170816 – Mt 18,15-20
 2. 20170910 – Mt 18,15-20

Paràbola del servent sense compassió

 1. 20170321 – Mt 18,21-35
 2. 20170817 – Mt 18,21-19,1
 3. 20170917 – Mt 18,21-35

Casar-se i no casar-se

 1. 20170818 – Mt 19,3-12

Matrimoni i divorci

 1. 20170224 – Mc 10,1-12
 2. 20181007 – Mc 10,2-16

Jesús i els infants

 1. 20170225 – Mc 10,13-16
 2. 20170819 – Mt 19,13-15
 3. 20180818 – Mt 19,13-15

Jesús i els infants

 1. 20170225 – Mc 10,13-16
 2. 20170819 – Mt 19,13-15

El jove ric

 1. 20140818 – Mt 19,16-22
 2. 20170821 – Mt 19,16-22
 3. 20150818 – Mt 19,23-30
 4. 20170822 – Mt 19,23-30
 5. 20180711 – Mt 19,27-30
 6. 20170227 – Mc 10,17-27
 7. 20181014 – Mc 10,17-30
 8. 20170228 – Mc 10,28-31

Paràbola dels treballadors de la vinya

 1. 20170823 – Mt 20,1-16
 2. 20170924 – Mt 20,1-16a

Jesús anuncia per tercera vegada la seva mort i resurrecció

 1. 20170315 – Mt 20,17-28

Petició de la mare dels fills de Zebedeu

 1. 20151018 – Mc 10,35-45
 2. 20180530 – Mc 10,32-45
 3. 20181021 – Mc 10,35-45
 4. 20170725 – Mt 20,20-28

Guarició d’un cec prop de Jericó

 1. 20131118 – Lc 18,35-43
 2. 20161114 – Lc 18,35-43
 3. 20171120 – Lc 18,35-43
 4. 20181028 – Mc 10,46-52

Jesús i Zaqueu

 1. 20141118 – Lc 19,1-10
 2. 20161030 – Lc 19,1-10
 3. 20161115 – Lc 19,1-10
 4. 20171121 – Lc 19,1-10

Purificació del temple

 1. 20161109 – Jn 2,13-22
 2. 20171109 – Jn 2,13-22
 3. 20171124 – Lc 19,45-48
 4. 20180601 – Mc 11,11-25
 5. 20180304 – Jn 2,13-25

Jesús i Nicodem

 1. 20170424 – Jn 3,1-8
 2. 20170426 – Jn 3,16-21
 3. 20170611 – Jn 3,16-18
 4. 20170914 – Jn 3,13-17

L’Autoritat de Jesús

 1. 20161212 – Mt 21,23-27
 2. 20180602 – Mc 11,27-33

Paràbola dels dos fills

 1. 20161213 – Mt 21,28-32
 2. 20171001 – Mt 21,28-32

Paràbola dels vinyaters homicides

 1. 20170317 – Mt 21,33-43.45-46
 2. 20190322 – Mt 21,33-43.45-46
 3. 20170605 – Mc 12,1-12
 4. 20171008 – Mt 21,33-43

Paràbola del banquet de noces

 1. 20160818 – Mt 22,1-14
 2. 20171015 – Mt 22,1-14
 3. 20180823 – Mt 22,1-14
 4. 20171107 – Lc 14,15-24

El seguiment de Jesús

 1. 20160904 – Lc 14,25-33
 2. 20171108 – Lc 14,25-33

Jesús i els pecadors

 1. 20161103 – Lc 15,1-10

Paràbola del fill pròdig

 1. 20160306 – Lc 15,1-3.11-32
 2. 20160911 – Lc 15,1-32
 3. 20170318 – Lc 15,1-3.11-32
 4. 20190331 – Lc 15,1-3.11-32

Paràbola de l’administrador astut

 1. 20160918 – Lc 16,1-13
 2. 20161104 – Lc 16,1-8
 3. 20171110 – Lc 16,1-8
 4. 20161105 – Lc 16,9-15
 5. 20171111 – Lc 16,9-15

El tribut al Cèsar

 1. 20170606 – Mc 12,13-17
 2. 20171022 – Mt 22,15-21

Els saduceus i la resurrecció

 1. 20161106 – Lc 20,27-38
 2. 20161119 – Lc 20,27-40
 3. 20170607 – Mc 12,18-27
 4. 20171125 – Lc 20,27-40

El primer manament

 1. 20170324 – Mc 12,28-34
 2. 20170608 – Mc 12,28-34
 3. 20181104 – Mc 12,28b-34
 4. 20170825 – Mt 22,34-40
 5. 20171029 – Mt 22,34-40

El Messies, fill de David

 1. 20170609 – Mc 12,35-37

Acusacions contra els mestres de la Llei i els fariseus

 1. 20140318 – Mt 23,1-12
 2. 20170314 – Mt 23,1-12
 3. 20170826 – Mt 23,1-12
 4. 20171105 – Mt 23,1-12
 5. 20170828 – Mt 23,13-22
 6. 20180828 – Mt 23,23-26
 7. 20170830 – Mt 23,27-32
 8. 20161011 – Lc 11,37-41
 9. 20171017 – Lc 11,37-41
 10. 20161012 – Lc 11,42-46
 11. 20161013 – Lc 11,47-54
 12. 20171019 – Lc 11,47-54

Advertiment contra la hipocresia

 1. 20161014 – Lc 12,1-7
 2. 20171020 – Lc 12,1-7

Reconèixer Jesucrist davant els homes

 1. 20171021 – Lc 12,8-12

L’ofrena d’una viuda pobra

 1. 20151108 – Mc 12,38-44
 2. 20170610 – Mc 12,38-44
 3. 20181111 – Mc 12,38-44
 4. 20161121 – Lc 21,1-4
 5. 20171127 – Lc 21,1-4

Herodes vol matar Jesús. Lamentació sobre Jerusalem

 1. 20161027 – Lc 13,31-35

Guarició d’un home hidròpic en dissabte

 1. 20160828 – Lc 14,1.7-14
 2. 20171103 – Lc 14,1-6

Escollir els últims llocs

 1. 20161029 – Lc 14,1.7-11
 2. 20181103 – Lc 14,1.7-11

Convidar els pobres

 1. 20171106 – Lc 14,12-14
 2. 20181105 – Lc 14,12-14

Jesús anuncia la destrucció del temple. Començament de les calamitats

 1. 20161122 – Lc 21,5-11
 2. 20170928 – Lc 21,5-11
 3. 20171128 – Lc 21,5-11
 4. 20161123 – Lc 21,12-19
 5. 20171129 – Lc 21,12-19

La gran tribulació

 1. 20161124 – Lc 21,20-28
 2. 20170607 – Mc 13,18-27

La vinguda del Fill de l’home

 1. 20151129 – Lc 21,25-28.34-36
 2. 20181202 – Lc 21,25-28.34-36

La lliçó de la figuera

 1. 20151115 – Mc 13,24-32
 2. 20181118 – Mc 13,24-32
 3. 20181118 – Mc 13,24-32
 4. 20161125 – Lc 21,29-33

Exhortació a vetllar

 1. 20161126 – Lc 21,34-36
 2. 20181201 – Lc 21,34-36

El dia i l’hora

 1. 20161127 – Mt 24, 37-44
 2. 20171203 – Mc 13,33-37

El servent fidel i l’infidel

 1. 20170831 – Mt 24,42-51 

Paràbola de les deu verges

 1. 20170809 – Mt 25,1-13
 2. 20171112 – Mt 25,1-13
 3. 20180831 – Mt 25,1-13

Paràbola dels talents

 1. 20170902 – Mt 25,14-30
 2. 20171119 – Mt 25,14-30

Paràbola de les mines

 1. 20161116 – Lc 19,11-28
 2. 20181121 – Lc 19,11-28

Entrada de Jesús a Jerusalem

 1. 20171123 – Lc 19,41-44

El Judici final

 1. 20170306 – Mt 25,31-46
 2. 20171126 – Mt 25,31-46

Judes s’ofereix per trair Jesús

 1. 20170409 – Mt 26,14-27,66
 2. 20170412 – Mt 26,14-25

Preparatius del sopar pasqual

 1. 20180603 – Mc 14,12-16.22-26

La glorificació de Jesús s’acosta

 1. 20170810 – Jn 12,24-26
 2. 20180318 – Jn 12,20-33
 3. 20181102 – Jn-12-23-28

Conclusions sobre la doctrina de Jesús

 1. 20170510 – Jn 12,44-50

L’últim sopar

 1. 20180524 – Lc 22,14-20
 2. 20190414 – Lluc-22-14-23-56

Jesús renta els peus als deixebles

 1. 20170413 – Jn 13,1-15
 2. 20170511 – Jn 13,16-20

Anunci de la traïció de Judes

 1. 20170411 – Jn 13,21-33.36-38
 2. 20190519 – Jn 13,31-33a.34-35

Jesús, el camí que porta al Pare

 1. 20161102 – Jn 14,1-7
 2. 20170512 – Jn 14,1-6
 3. 20140518 – Jn 14,1-12
 4. 20170514 – Jn 14,1-12
 5. 20170503 – Jn 14, 6-14
 6. 20170513 – Jn 14, 7-14
 7. 20190518 – Jn 14,7-14

La promesa de l’Esperit

 1. 20160501 – Jn 14, 23-29
 2. 20190526 – Jn 14,23-29
 3. 20170515 – Jn 14,21-26
 4. 20170516 – Jn 14, 27-31a
 5. 20170521 – Jn 14,15-21

Jesús, el cep veritable

 1. 20170517 – Jn 15,1-8
 2. 20180502 – Jn-15-1-8
 3. 20170518 – Jn 15, 9-11
 4. 20180506 – Jn-15-9-17
 5. 20180514 – Jn-15-9-17
 6. 20170519 – Jn 15,12-17

L’odi del món

 1. 20170520 – Jn 15,18-21
 2. 20170522 – Jn 15,26-16,4
 3. 20180520 – Jn 15,26-27;16,12-15 

L’acció de l’Esperit

 1. 20170523 – Jn 16,5-11
 2. 20170524 – Jn 16,12-15
 3. 20190616 – Jn 16,12-15

De la tristesa a l’alegria

 1. 20170525 – Jn 16,16-20
 2. 20190530 – Jn-16-16-20
 3. 20170526 – Jn 16,20-23

Jesús ha vençut el món

 1. 20150518 – Jn 16,29-33
 2. 20170527 – Jn 16,23-28
 3. 20170529 – Jn 16,29-33

La pregària de Jesús

 1. 20170530 – Jn 17,1-11
 2. 20180516 – Jn 17,11b-19
 3. 20170601 – Jn 17,20-26

Jesús és detingut

 1. 20140418 – Jn 18,1-19,42
 2. 20170414 – Jn 18,1-19,42

Jesús davant de Pilat

 1. 20151122 – Jn 18,33b-37
 2. 20181125 – Jo 18,33b-37

Crucifixió de Jesús

 1. 20170915 – Jn 19,25-27
 2. 20190610 – Jn 19,25-34

El costat de Jesús, traspassat

 1. 20180608 – Jn 19,31-37 

El sepulcre buit. Aparició a les dones

 1. 20160327 – Jn 20,1-9
 2. 20161227 – Jn 20,2-8
 3. 20170415 – Mt 28,1-10
 4. 20170416 – Jn 20,1-9

L’informe dels guardes

 1. 20170417 – Mt 28,8-15

Jesús ressuscitat envia els seus deixebles

 1. 20170528 – Mt 28,16-20
 2. 20180527 – Mt 28,16-20

Jesús s’apareix a Maria Magdalena

 1. 20170418 – Jn 20,11-18
 2. 20170422 – Mc 16,9-15
 3. 20170722 – Jn 20,1-2.11-18

Jesús s’apareix als deixebles

 1. 20150524 – Jn 20,19-23
 2. 20170604 – Jn 20,19-23
 3. 20190609 – Jn 20-19-23
 4. 20160403 – Jn 20,19-31
 5. 20170423 – Jn 20,19-31
 6. 20170420 – Lc 24,35-48
 7. 20180415 – Lc-24-35-48
 8. 20180415 – Lc-24-35-48
 9. 20170703 – Jn 20,24-29

Jesús s’apareix als Onze

 1. 20170125 – Mc 16,15-18
 2. 20170425 – Mc 16,15-20
 3. 20180513 – Mc-16-15-20

Els deixebles d’Emmaús

 1. 20170419 – Lc 24,13-35
 2. 20170430 – Lc 24,13-35

Ascensió de Jesús

 1. 20190602 – Lc-24-46-53

Jesús i Pere

 1. 20160410 – Jn 21,1-19
 2. 20190505 – Jn 21,1-19
 3. 20170421 – Jn 21,1-14
 4. 20170602 – Jn 21,15-19
 5. 20180518 – Jn 21,15-19

Cloenda

 1. 20170603 – Jn 21,20-25

BCI – Bíblia catalana. Traducció interconfessional – Enllaç
Aquí a enllaç per descarregar l’Aplicació per a tauletes i Dispositius Mòbils:
Dispositius Android: Google Play
Iphone i IPad – Apple: ITunes
Les fotografies utilitzades són d’autoria propies o sota Llicència Creative Commons, per Exemple: www. cathopic.com

 

 

You may also like...