Índex de L’Evangeli segons Sant Marc

SANT MARC

 1. 20171210 – Mc 1,1-8
 2. 20180107 – Mc 1,7-11
 3. 20180218 – Mc 1,12-15
 4. 20170109 – Mc 1,14-20
 5. 20180121 – Mc 1,14-20
 6. 20170110 – Mc 1,21-28
 7. 20180128 – Mc 1,21-28
 8. 20170111 – Mc 1,29-39
 9. 20180204 – Mc 1,29-39
 10. 20170112 – Mc 1,40-45
 11. 20180211 – Mc 1,40.45
 12. 20170113 – Mc 2,1-12
 13. 20140118 – Mc 2,13-17
 14. 20170114 – Mc 2,13-17
 15. 20160118 – Mc 2,18-22
 16. 20170116 – Mc 2,18-22
 17. 20170117 – Mc 2,23-28
 18. 20170118 – Mc 3,1-6
 19. 20180117 – Mc 3,1-6
 20. 20170119 – Mc 3,7-12
 21. 20180118 – Mc 3,7-12
 22. 20170120 – Mc 3,13-19
 23. 20170121 – Mc 3,20-21
 24. 20170123 – Mc 3,22-30
 25. 20170124 – Mc 3,31-35
 26. 20180124 – Mc 4,1-20
 27. 20170126 – Mc 4,21-25
 28. 20170127 – Mc 4,26-34
 29. 20170128 – Mc 4,35-41
 30. 20170130 – Mc 5,1-20
 31. 20170131 – Mc 5,21-43
 32. 20170201 – Mc 6,1-6
 33. 20180201 – Mc 6,7-13
 34. 20170203 – Mc 6,14-29
 35. 20170204 – Mc 6,30-34
 36. 20170206 – Mc 6,53-56
 37. 20170207 – Mc 7,1-13
 38. 20170208 – Mc 7,14-23
 39. 20170209 – Mc 7,24-30
 40. 20170210 – Mc 7,31-37
 41. 20170211 – Mc 8,1-10
 42. 20140218 – Mc 8,14-21
 43. 20170215 – Mc 8,22-26
 44. 20170216 – Mc 8,27-33
 45. 20170217 – Mc 8,34-9,1
 46. 20180225 – Mc 9,2-10           FALTA (diumenge)
 47. 20170218 – Mc 9,2-13
 48. 20170220 – Mc 9,14-29
 49. 20170221 – Mc 9,30-37
 50. 20160518 – Mc 9,38-40
 51. 20170223 – Mc 9,41-50
 52. 20170224 – Mc 10,1-12
 53. 20170225 – Mc 10,13-16
 54. 20170227 – Mc 10,17-27
 55. 20170228 – Mc 10,28-31
 56. 20151018 – Mc 10,35-45
 57. 20170605 – Mc 12,1-12
 58. 20170606 – Mc 12,13-17
 59. 20170607 – Mc 12,18-27
 60. 20170324 – Mc 12,28-34
 61. 20170608 – Mc 12,28-34
 62. 20170609 – Mc 12,35-37
 63. 20151108 – Mc 12,38-44
 64. 20170610 – Mc 12,38-44
 65. 20170607 – Mc 13,18-27
 66. 20151115 – Mc 13,24-32
 67. 20171203 – Mc 13,33-37
 68. 20170422 – Mc 16,9-15
 69. 20170125 – Mc 16,15-18
 70. 20170425 – Mc 16,15-20

 

BCI – Bíblia catalana. Traducció interconfessional – Enllaç
Aquí a enllaç per descarregar l’Aplicació per a tauletes i dispositius mòbils:
Dispositivos Android: Google Play
Iphone y IPad – Apple: ITunes
Les fotografies utilitzades són d’autoria pròpies o sota Llicència Creative Commons, per exemple: www.cathopic.com

You may also like...